eSłownik życia konsekrowanego
Łaska
Łaska

Łaska – dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela człowiekowi. Jest ona koniecznie potrzebna do zbawienia. Wyróżniamy dwa rodzaje łaski: uświęcająca i uczynkowa. Pierwsza czyni nas dziećmi Bożymi a druga uzdalnia do czynienia dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia. Łaska jest szczególną Bożą pomocą w życiu każdego człowieka. Kto uczciwie spojrzy na swoje życia musi przyznać, że pan Bóg łask nie szczędzi. Wszystko co otrzymujemy od Boga jest Jego darem a więc i w jakimś sensie łaską.

s.M. Damiana Szmidt

Łowienie dusz
Łowienie dusz

Łowienie dusz. „Pójdźcie za Mną a uczynię was rybakami dusz” (Mk 1, 17). Nie wystarczy chodzić za Jezusem. Trzeba tak zaangażować się w Jego troski, smutki i radości, aby dbać o każdego człowieka tak jak Jezus. Taka postawa życia pojawia się u osób, które mają szerokie horyzonty swojego serca. Jest w nich sporo miejsca wolnego, miłującego, otwartego a zarazem wypełnionego Bogiem. Aby tak żyć osoby konsekrowane najpierw muszą porzucić wszystko, przyjmując Jezusowy sposób życia. Porzucają wszystko, aby przyjmować i dbać o  tych, do których poprowadzi. Czasem na margines społeczeństwa, czasem do tych, którzy są pozostawieni na pastwę losu, czasem do najmniejszych i najbardziej bezbronnych, do tych, co nie wierzą, że coś z nich wyrośnie, a czasem poprowadzi na spotkanie z człowiekiem, który właśnie odchodzi z tego świata. Jezus może zaprowadzić osoby konsekrowane w każdą szczelinę tego świata, aby tym, których tam spotkają, pomogły powrócić do miejsca pełnego miłości i pokoju – do Jezusa. Mają łowić dusze dla Jezusa, mają wspomagać narodziny Boga w duszach ludzkich. To jest właśnie ich zadanie – tyle, albo aż tyle.

s.M. Daniela Veselivska