eSłownik życia konsekrowanego
Źródła życia zakonnego
Źródła życia zakonnego

Źródła życia zakonnego. Życie konsekrowane wypływa i bierze początek z trzech źródeł: Ewangelia, Duch Święty i Kościół. To są źródła, z których rodzi się życie konsekrowane. Ewangelia, bo źródłem są słowa i przykład życia Chrystusa, naśladowanie i uczestnictwo w Jezusowym życiu czystym, ubogim i posłusznym. Dlatego też życie konsekrowane nazywa się życiem ewangelicznym - czyli bezpośrednio inspirowanym Ewangelią i zobowiązaniem do radykalnego wprowadzenia Jej w codzienność. Duch Święty, bo powołanie do tego stanu jest charyzmatem, zaproszeniem Bożym. Dar ten ubogaca osobę, która go otrzymuje i wspiera na drodze osobistej świętości. Tym samym przyczynia się do świętości całego Kościoła. Kościół, bo nie ma życia konsekrowanego poza Kościołem. W Kościele jest rozpoznawane, Kościołowi służy i Kościołem żyje, miłując Go całym sercem.To są trzy źródła życia konsekrowanego od których wszystko się zaczyna, w tych wodach się oczyszcza, rozwija i uświęca.

 s.M. Daniela Veselivska