Co i komu oddać?
Co i komu oddać?

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

 

Mt 22, 15 - 21
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Faryzeusze szukają sposobu, by podstępnie przyłapać Jezusa. Nie szukają prawdy. Można bowiem zadawać pytania w poszukiwaniu prawdy a można też je zadawać, by tą prawdę zniszczyć. Jezus jednak doskonale zna serce człowieka i jasno o tym mówi. Nie unika jednak odpowiedzi na postawione pytanie. Jezus wie, ze każda Jego odpowiedź będzie miała konsekwencje. Swoją odpowiedź przenosi na inna płaszczyznę. Można się zastanawiać co należy do cezara a co do Boga. Władza Boga nie konkuruje z naszą władzą, nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Kiedy człowiek odda Bogu to, co do Niego należy wówczas będzie wiedział co należy oddać cezarowi. Wydaje się rzeczą jasną, że skoro posiadają monetę cezara to winni mu płacić podatek. Podobnie jest w naszym życiu. Chrześcijanin to człowiek także podlegający władzy świeckiej. Jej pochodzenie jest od Boga, choć czasem nie jest właściwie sprawowana. Kiedy władza orzeka się za absolutną i działa wbrew ludzkiemu sumieniu, spotyka się z oporem. Oddać Bogu to, co Boskie. Przecież do Boga wszystko należy, gdy od Niego wszystko otrzymaliśmy w darze. Oddanie Bogu to, co Boga, oznacza życie wolnością i braterstwem. I do takiego życia zaprasza nas Jezus. On nie przeciwstawia sobie władzy świeckiej i Boskiej. Chce, aby one się uzupełniały. A będzie tak wtedy, gdy władza świecka uzna i uszanuje prawo Boże.

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!

 

Proszę Cię Panie, o właściwe rozeznanie w tym co należy się Tobie. Spraw, bym zawsze na pierwszym miejscu oddawał Tobie należną cześć, chwałę i uwielbienie. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Oddaj Bogu to, co się Jemu należy a On jest godzien czci, chwały i uwielbienia. Podejmij dziś choć krótką modlitwę uwielbienia.

 

sM. Damiana Szmidt

Fot. Kamil Rogowski