Nagroda Feniks 2017 dla twórczości bł. Edmunda
Nagroda Feniks 2017 dla twórczości bł. Edmunda

Znamy laureatów nagrody FENIKS 2017, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, która jest jedynym wyróżnieniem w Polsce skierowanym przede wszystkim do wydawców i autorów literatury religijnej i katolickiej.


Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS przyznawana jest od blisko dwóch dekad najlepszym publikacjom w dedykowanych - w szerokim znaczeniu - tematyce religijnej, wydawanych w języku polskim na rodzimym rynku książki. FENIKS jest jedynym wyróżnieniem w Polsce skierowanym przede wszystkim do wydawców i autorów literatury religijnej i katolickiej.


W kategorii „duchowość” nagrodzono „Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Tom I i II” pod redakcją dra Edwarda Gigilewicza i siostry Marii Opiela oraz „Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego” pod redakcją siostry Marii Opiela (Episteme/Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP)

 

Dwie edycje materiałów uzupełniających prezentację piśmienniczego dorobku Edmunda Bojanowskiego, które wspólnie stanowią „dojrzały owoc z drzewa życia” tego Błogosławionego. Publikacje te stanowią cenne źródło do poznania myśli religijnej, społecznej i pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, której trafność i znaczenie pozostają wciąż aktualne. Niezwykle efektywne połączenie teorii i praktyki wiedzy pedagogicznej, łączące ze sobą wskazania o charakterze religijnym, społecznym, rodzinnym i narodowościowym, które dają możliwość permanentnej edukacji świadomych obywateli.


Za: dorzeczy.pl/kultura