Ostatni etap...
Ostatni etap...

"Pójście za Chrystusem nie jest zewnętrznym naśladownictwem, gdyż dotyka samej głębi wnętrza człowieka. Być uczniem Jezusa znaczy upodobnić się do Niego, który stał się sługą aż do ofiarowania siebie na krzyżu (por. Flp 2, 5-8). Przez wiarę Chrystus zamieszkuje w sercu wierzącego (por. Ef 3, 17), dzięki czemu uczeń upodabnia się do swego Pana i przyjmuje Jego postać. Jest to owocem łaski, czynnej obecności Ducha Świętego w nas." /św. Jan Paweł II/

 

 

 

 

Zakończyłyśmy probację w Porębie. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas na dotychczasowej drodze formacyjnej. W sposób szczególny dziękujemy Matce M. Brygidzie i wspólnocie sióstr w Porębie za ostatnie tygodnie towarzyszenia na ścieżkach naszego powołania.

 

Przed nami wyjątkowy czas rekolekcji przed ślubami wieczystymi. Chcemy z radością wypełniać powołanie służebniczki w charyzmacie, jaki otrzymał od Boga błogosławiony Edmund. Z radością oczekujemy dni zaślubin.

 

2 sierpnia br. w Katowicach Panewnikach swoje wieczyste „Tak” wypowie s.M. Felicyta Plekaniec. 4 sierpnia br. s.M. Estera Andrzejewska i s.M. Agata Ponikwicka w Siedlcach. Polecamy się modlitwie nie tylko na czas rekolekcji, ale na całe życie, abyśmy były otwarte na działanie Ducha Świętego, wsłuchiwały się w Jego głos i odważnie za tym głosem szły po ścieżkach otrzymanego POWOŁANIA.

 

s.M. Agata, s.M. Felicyta i s.M. Estera