Pan Domu przyjdzie... Kiedy?
Pan Domu przyjdzie... Kiedy?

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

Mk 13, 33-37


Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Dziś pierwsza niedziela Adwentu, czasu szczególnego oczekiwania na przyjście Pana. Wraz z Maryją będziemy trwali w postawie czuwania, do której dziś zachęca i zaprasza nas Pan Jezus. Wezwanie do czuwania Pan Jezus kieruje do każdego z nas. Nikt nie może zrezygnować z tego zadania, gdyż w przeciwnym razie narazi się na to, że będzie nie przygotowany na spotkanie z Panem. Jednak samo czuwanie nie wystarcza. Każdy z nas otrzymał konkretne zadanie do wykonania. Czuwanie połączone z wiernością i zaangażowaniem jest wypełnieniem powierzonej nam misji. Nasze życie nie jest czasem bezczynnego czekania, ale jest konkretnym zadaniem do wypełnienia. Jest naśladowaniem Tego, ku któremu zmierzamy. Człowiek czuwający to ten, który oczekuje i przygotowuje się na upragnione spotkanie. Nie znamy momentu ostatecznego nadejścia Pana, dlatego nasze czuwanie powinno być stałe. Mamy żyć tak, by w każdej chwili być gotowym na spotkanie z Panem. Cokolwiek robimy starajmy się trwać w zjednoczeniu z Jezusem. Każdy z nas otrzymał inne zadanie do wykonania. Nikt nie jest samowystarczalny. Korzystamy z pracy i pomocy innych tak, jak inni korzystają z naszej pracy i pomocy. W ten sposób jesteśmy sobie potrzebni i możemy służyć jeden drugiemu. A postawa służby jest postawą Jezusa Sługi. I to w takiej postawie mamy oczekiwać spotkanie z nadchodzącym Oblubieńcem. Starajmy się dobrze wykorzystać rozpoczynający się czas Adwentu, by był on owocnym czasem oczekiwania.

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!

 

Proszę Cię Panie o dobre przeżycie czasu Adwentu, o właściwe wykorzystanie każdej jego chwili. Niech Twoja łaska towarzyszy mi na każdy dzień adwentowego czuwania, bym mógł jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Tobą w dzień Twojego Narodzenia, ale także w dzień ostateczny. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Uczyń konkretne postanowienie, które pozwoli ci lepiej przygotować się na przyjcie Pana

 

s.M. Damiana Szmidt