Słowacja: Dziękczynienie za 20 lat od beatyfikacji
Słowacja: Dziękczynienie za 20 lat od beatyfikacji

W niedzielę 9 czerwca 2019 w Plavnicy była uroczysta Msza św. dziękczynna za beatyfikację Edmunda Bojanowskiego z prośbą o jego kanonizację.

 

 

 

 

Plavnica, to pierwszy kościół na Słowacji w którym 23.02.2014 roku były wprowadzone relikwie bł. Edmunda. We Mszy św. dziękczynnej wzięły udział również siostry z Bohumina i Ludgeřovic na czele z Matką Prowincjalną. Przed Mszą św. była prezentacja ukazująca życie bł. Edmunda. Oprawę liturgiczną eucharystii przygotowały osoby, które były bliskie bł. Edmundowi czyli dzieci, czciciele Matki Bożej – Dzieci Maryi oraz Siostry Służebniczki NMP.

 

 

 

 

W czasie procesji z darami ofiarnymi dzieci zaśpiewały po słowacku pieśń „Każda dobra dusza jest jako ta świeca”. Po Mszy św. wszyscy mogli osobiście uczcić relikwie bł. Edmunda. Wszyscy otrzymali obrazek z modlitwą o wyproszenie łask za wstawiennictwem bł. Edmunda jak również małą pamiątkę na 20 –lecie beatyfikacji.

 

Cieszymy się, że osoba bł. Edmunda jest coraz bardziej znana również na słowackiej ziemi. Uroczystość tę poprzedziły katechezy w szkole od 1 do 9 rocznika oraz Triduum Modlitewne prowadzone w naszej świątyni przed wieczorną Eucharystią.

 

 

 

 

Z pozdrowieniami siostry ze Słowacji