Służyć i słuchać
Służyć i słuchać

XXXI Niedziela Zwykła
„Największy z was niech będzie waszym sługą”


LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 23, 1 – 12


Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jezus przedstawia nam ludzi, którzy myślą, że wszystko wiedzą najlepiej. Wskazują drogę, ale sami nią nie idą. Mówią jak żyć, ale sami tak nie żyją. Chcą być przewodnikami i nauczycielami, ale tylko z teorii. Dobrym nauczycielem jest tylko ten, kto uczy własnym życiem. Słowa bowiem pouczają a przykłady pociągają. Czego dziś uczy nas Jezus? Z jednej strony uczy posłuszeństwa tym, którzy są naszymi przełożonymi, a z drugiej wskazuje na to, że i my mamy poznanie tego, co jest dobre, co właściwe. Jezus zachęca, byśmy czynili to, co mówią przełożeni, ale ich uczynków nie naśladowali, o ile nie są zgodne z wolą Bożą. Pan Bóg daje nam poznać swoją wolę. Także przez przełożonych. I choć może nam się wydawać, że jakaś decyzja jest nielogiczna, że inaczej byłoby lepiej, to jednak okazując posłuszeństwo jesteśmy zwycięzcami.  Do takiej postawy wzywa nas dziś Jezus. Przypieczętowując tą naukę Jezus zachęca do pokory i służby. Nie mamy wywyższać się nad innych, ale do każdego podchodzić w duchu pokornej służby. Tą drogą przeszedł nasz Mistrz i Nauczyciel Jezus Chrystus i także nas na taką drogę zaprosił.
Pytajmy dziś siebie:
- w jakich sytuacjach czuję się lepszy od innych?
- komu najtrudniej mi usłużyć?
- jakim jestem nauczycielem dla tych, których mam czegoś nauczyć?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu spraw, abym zawsze uczył innych przykładem a nie tylko słowem. Daj mi być prawdziwym świadkiem Twojej miłości, pokory i służby wobec każdego z którym się spotkam.  Amen.


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Z radością przyjmij wszelkie polecenia twoich przełożonych.

 

s.M. Damiana Szmidt