Świątecznie w Ochronce na Woli w Warszawie
Świątecznie w Ochronce na Woli w Warszawie

Czas przedświąteczny jest pełen wydarzeń bogatych w treści duchowe. Wraz z dziećmi i ich rodzicami, w naszych ochronkach, przeżywamy tajemnice wiary. Jest to jednocześnie wspaniała okazja, aby dzieci odkrywały i rozwijały własne zdolności i talenty. Poniższe relacje Rodziców obrazują wspólne spotkania i nie tylko...

 

 

 

 

JASEŁKA Z WARSZAWSKĄ SYRENKĄ W OCHRONCE NA WOLI W WARSZAWIEW tym roku kolejny raz mogliśmy przeżyć w naszym przedszkolu Jasełka. Dzięki zaangażowaniu dzieci i przygotowujących je wychowawczyń było to jak co roku wspaniałe wydarzenie. Wspólnie mogliśmy się cieszyć talentami naszych dzieci, które nie tylko pięknie występowały ale i dobrze się bawiły w bezpiecznej atmosferze. Dla rodziców to czas zatrzymania, wzruszenia i refleksji, do której skłania dobrany repertuar. Piękna muzyka, wzruszające wykonania dzieci sprawiają, że wchodzimy w atmosferę Bożego Narodzenia. Radość udziela się wszystkim. To coroczne widowisko uzmysławia nam sens i istotę Świąt w naszym zagonionym świecie. W centrum jest Niezwykłe Dziecko. Centralnym wydarzeniem jest Narodzenie Jezusa w naszym sercu, w naszych rodzinach, w naszym przedszkolu, mieście i naszej ojczyźnie. Tegoroczne Jasełka pozostaną w moim sercu na długo.

 
SPOTKANIE OPŁATKOWE i KONCERT KAPELI GÓRALSKIEJ Z UDZIAŁEM DZIECI I RODZICÓW

 

Tegoroczne spotkanie opłatkowe w naszym przedszkolu było ubogacone występem kapeli góralskiej. Dla mnie wspólne dzielenie się opłatkiem to ważny znak, który mówi o tym, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy razem, że mamy wspólne cele, do których razem dążymy.  Tak jest w naszym przedszkolu, gdzie razem z całą kadrą przedszkola, która na co dzień opiekuję się naszymi dziećmi, pochylamy się nad ich rozwojem. Atmosfera spotkania opłatkowego była dla mnie kontynuacją tego co każdego dnia doświadczamy w przedszkolu od siebie nawzajem: serdeczności, zrozumienia, wsparcia i modlitwy. Był to wyjątkowy czas, który mogliśmy spędzić całą rodziną, kolędować i dzielić się opłatkiem z naszymi dziećmi i innymi rodzinami, poczuć po raz kolejny wyjątkową więź, która łączy nas wszystkich.  Towarzysząca temu góralska muzyka i kolędy  pozwoliły cieszyć się radością naszych dzieci i zapomnieć o codziennych troskach. To spotkanie to także  przypomnienie, że za chwilę narodzi się ten ,który jest dawcą Wielkiej Radości i sensem wszystkich działań.

 

Magda Siedlik Mama Teresy i Jonasza