Turniej Piłki Nożnej 2018
Turniej Piłki Nożnej 2018

9 czerwca 2018 roku, w godzinach porannych, na boisku szkolnym nasza Świetlica bł. Edmunda Bojanowskiego organizowała „Turniej Piłki Nożnej 2018”. Do współpracy zaproszeni zostali: Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie. Po wstępnych rozmowach ustalono, że tegoroczny turniej przeprowadzony zostanie w ramach „Festynu na Koloniji”, podczas którego zbierano datki na leczenie chorej dziewczynki z naszego miasta Asi Mierzwy.

 

 

 

W rozgrywkach turniejowych ogółem wzięło udział 140 chłopców z klas 4-6 oraz oddziału gimnazjalnego. Już dwa tygodnie wcześniej nauczyciele W-f: Pan Tomasz Kowalski i Mariusz Grotnik, w ramach lekcji W-F lub na SKS-ach, prowadzili mecze eliminacyjne. Natomiast samego 9 czerwca odbyły się dwa mecze finałowe w dwóch kategoriach wiekowych, dla podstawówki i gimnazjum o 1 i 2 miejsce. W tym dniu sędziowanie prowadził Pan Waldemar Jachimowski, sędzia z ramienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie. Po zakończeniu meczów finałowych, miało miejsce medalowanie wygranych i rozdanie nagród dla wszystkich uczestników turnieju. Dzięki ofiarności wielu sponsorów i darczyńców uczniowie otrzymali wspaniałe nagrody.

 

 

W czasie przygotowań do organizacji turnieju działo się wiele dobrego, otwierały się ludzkie serca i ręce. Dzięki ogromnej życzliwości, dobroci i pomysłowości wielu wspaniałych osób, między innymi Danucie Łazarczyk, Władysławowi Gwiżdż czy  siostrze przełożonej M. Karolinie Wilczek, udało się przygotować atrakcyjne nagrody dla zawodników turnieju. Wśród sponsorów tegorocznych rozgrywek znaleźli się: Dyrektor Kopalni KWK Knurów- Szczygłowice, wspólnota Sióstr Służebniczek z Knurowa, Centrum Handlowe Auchan, Firma Aldi, Słodki Domek z Knurowa, MOSiR, Stowarzyszenie „Moja Gmina nasz Powiat” i Firma Sit.-Sit. z.o.o. z Dobrodzienia.

 

 

To niesamowite doświadczenie ogromu dobra pozwala mi zawołać za naszym Patronem bł. Edmundem Bojanowskim: „Ja nic nie znaczę, Bóg kieruje wszystkim. Czynię tylko to, czego Bóg żąda ode mnie. Wyznaję, że wszystko, co czynię jest na chwałę Bożą”.

 

s.M.Celestyna Sukienik