Uwięzieni w utartości
Uwięzieni w utartości

IV Niedizela Zwykła

Uwięzieni w utartości 

"Na te słowa unieśli sie gniewem"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 4, 21-30

 

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czyż nie jest to syn Józefa?». Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie”; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Słowo Jezusa jest Dobra Nowiną, że pomiędzy nas przybył Ten, na którym wypełnia się Pismo. Jezus doskonale słucha Ojca i wypełnia Jego wolę. Słowo Ojca w Nim staje się rzeczywistością. Rodacy Jezusa, zamiast otworzyc się przez wiarę na przyjęcie Bożego daru, zamykają się w tym, co już o Nim wiedzą i żądają znaku. Jezus zostaje odrzucony przez swoich tak, jak odrzuceni zostali prorocy. Prorocy mogli działać jedynie tam, gdzie nie domagano się natychmiastowej interwencji Boga. Podobnie jest z Jezusem. Jego odrzucenie jest zapowiedzią rzeczywistości krzyża. Zauważmy, że Jezus napełniony jest Duchem Świętym, natomiast Jego rodacy napełnieni są gniewem. Gniew ten nie pozwala mieszkańcom Nazaretu na przyjecie Bożego daru. Już na początku swojej działalności Jezus zostaje odrzucony przez swoich, co jest zapowiedzią odrzucenia z końca Jego działalności. Jezus także dziś gorszy nie jednego z nas. Jego nauka także dziś nie raz jest zbyt trudna, bo inna niż nasze myślenie i utarte schematy. Także nam tak często trudno przyjąć dar Bożego Słowa i Bożej łaski, bo mamy serca zamknięte. Dlatego trzeba nam otwierać serca na Bożą łaskę i z nią współpracować, by móc przyjąć Boża Słowo, by móc przyjąć Boże zbawienie.
Pytajmy dziś siebie:
- jak żyję na co dzień Boży Słowem? Czy ma ono wpływ na moje życie?
- Czym wypełnione jest moje serce – Duchem Świętym czy może gniewem lub innym grzechem?
ORATIO – MÓDL SIĘ!
Panie, który każdego dnia przychodzisz do mnie z darem swego Słowa i łaską zbawienia, pomóż mi otwierać serce na tak wielkie dary i z ochotą poddawać się Twojemu prowadzeniu. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Otwieraj swoje serce na Boże dary. W tym celu podejmij codzienną modlitwę do Ducha Świętego

 

s.M. Damiana Szmidt