Z myślą o kapłanach!
Z myślą o kapłanach!

22 stycznia 2019 r.  ks. abp Damian Zimoń powołał nową Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej. W skład Rady wchodzą 93 osoby, w tym 34 osoby konsekrowane. Do Rady należą również przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego: Iwona Hoińska i Andrzej Stanik

 


Podczas ostatniego spotkania plenarnego Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej padła propozycja, aby wszystkie ruchy, w tym samym czasie, łączyły się we wspólnej modlitwie w tej samej intencji. Podjęliśmy tę inicjatywę. Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę członków wszystkich ruchów zrzeszonych w Radzie. Termin: ostatnia niedziela miesiąca, godzina 15:00.

 

 

 Przy tej okazji warto przytoczyć  treść z REGULAMINU RADY RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ dotyczącą ZADAŃ RADY.

§ 3 Zadania Rady Do zadań Rady należy: 1. współpraca z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich, 2. podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań oraz wzajemne wspieranie się organizacji zrzeszonych w Radzie, 3. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, po uzgodnieniu z Arcybiskupem Metropolitą Katowickim. 4. organizacja i koordynacja kongresów ruchów i stowarzyszeń zarówno na poziomie archidiecezjalnym, jak i dekanalnym.

Iwona Hoińska i Andrzej Stanik