Współczucie jest jak „soczewka serca”
Październik - Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
...aby uchwycić inspirującą iskrę!
Za życie świata - Świadectwo
Współczucie jest jak „soczewka serca”
Październik - Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
...aby uchwycić inspirującą iskrę!
Za życie świata - Świadectwo
Współczucie jest jak „soczewka serca”

Ewangelista nie mówi, iż Jezus miał współczucie, ale że „Pan został ogarnięty wielkim współczuciem”, jakby chciał powiedzieć, że padł On „ofiarą współczucia”.

czytaj więcej >
Październik - Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne

czytaj więcej >
...aby uchwycić inspirującą iskrę!

Przeżywając 100-lecie naszego klasztoru w Leśnicy trzeba się zatrzymać! Nie chodzi o robienie wykopalisk i kultywowanie bezużytecznych nostalgii, ale raczej o odkrycie na nowo drogi minionych pokoleń...

czytaj więcej >
Za życie świata - Świadectwo

Po arteriografii ustalono termin operacji na 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W międzyczasie pojawił się uporczywy kaszel, trudności z oddychaniem, gorączka.

czytaj więcej >
Jubileusz 100-lecia klasztoru św. Klary w Leśnicy

7 września br. w kaplicy domu prowincjalnego, podczas dziękczynnej Eucharystii, ks. biskup Andrzej Czaja przywołał burzliwe i dramatyczne losy klasztoru św. Klary...

Więcej
Jubileusz zakonny w Warszawie

Dzień  jubileuszu 25 sierpnia był dziękczynieniem za lata życia zakonnego s.M. Sergii, s.M. Terezyty i s.M. Wandy.

Więcej
Dla starszych i ze starszymi na Białorusi

Na początku września  na terenie naszego klasztoru odbyło się spotkanie Klubu Seniora im. Edmunda Bojanowskiego.

Więcej
Wielki Odpust w Górce Duchownej

W Górce Duchownej znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Wielki Odpust trwa cały tydzień!!!

Więcej
Przyjęcie do nowicjatu

26 sierpnia br. odbyła się ceremonia przyjęcia do nowicjatu. Tego dnia, po 55 latach miejsce formacji nowicjackiej z Leśnicy Opolskiej ...

Więcej
Rodzinne rekolekcje

Od 23 do 25 sierpnia 2019 roku w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny miały miejsce dla członków Stowarzyszenia.

Więcej