Znalezione wpisy z tagiem: papież
Nie możemy uniknąć pytania o fundament

Trzeba, aby nasze pokolenie było roztropnym budowniczym przyszłości. A roztropny budowniczy to ten, który słucha słów Chrystusa i wypełnia je.

Więcej
Żyć wielkanocną radością

Jezus Zmartwychwstały chce królować w naszych sercach i chce byśmy Go głosili innym jak Maria Magdalena, pierwsza zwiastunka, tej wspaniałej nowiny

Więcej
Rok liturgiczny w ochronce we wskazaniach bł. Edmunda

Założyciel opracował szczegółowe przepisy, którymi służebniczki miały kierować się w pracy ochronkowej. Nakreślił dla nich plan dzienny, tygodniowy i roczny.

Więcej
Życie bł. Edmunda Bojanowskiego

Jego życie było ciągłym nadsłuchiwaniem głosu Boga, który prowadził go ścieżkami świętości, a której piękno odkryto dla ludzi świeckich dopiero ...

Więcej
Muzyka instrumentalna w liturgii

Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, by nie popaść w beznadziejność. Jest rzeczą konieczną, by posiadać znajomość ducha świętej Liturgii

Więcej
Służebniczki Dębickie

Ustawy  wydawane przez rządy pruskie skierowane były w wychowawczą i patriotyczną posługę służebniczek Maryi pośród

Więcej
Kantyk wdzięczności i nadziei

Przesłanie maryjnego kantyku jest szczególne dla służebniczek. Kantyk ten jest syntezą naszej wiary, pełnej nadziei i radości w każdym położeniu życiowym.

Więcej
Miłość wzajemna

Miłość wzajemną uważamy za naczelne prawo w życiu wspólnym.
Konstytucje 78

Więcej