Cytaty - Sakrament Pojednania

Ten sam Bóg, co z mułu ziemi daje wychodzić czystym kwiatkom, ten i duszom z grzechowych upadków daje się podnieść.
Zbiór..., cz. II

Wstąpiwszy do ochronki zastałem wszystkie trzy wesołe i szczęśliwe. W liście, który dziś właśnie miały do mnie wysłać, doczytałem się z wielką radością, że dla umocnienia w wierności wzajemnej odprawiły spowiedź całego życia i teraz wybornie im wszystko idzie.
Dz. 3 XI 1854

Co do uczęszczania do sakramentow św. lubo dotąd, za łaską Bożą, wszędzie gdziekolwiek ochronki istnieją, szczęśliwie ułatwienia dozwalają, że wszystkie ochroniarki co tydzień do spowiedzi i Komunii św. przystępują…
List do abpa Leona Przyłuskiego z 13 VI 1858

Jakież to rzewne i głębokie uczucie miłosierdzia i płynącego zeń błogosławieństwa.
Dz. 10 II 1854

Ile razy Bóg wstąpi do serca waszego, to w sercu stanie się jaśniej i smutek się rozwieje, ale Bóg w was żyć będzie.

L. do s. Marianny Melcer, 29.08.1867

Bóg obrał sobie siostry za narzędzia szcze¬gólniejsze, by przez te słabe i pokorne istoty moc i miłosierdzie swoje (...) rozsiewać.

Dz. 13.05.1859