„Cieszcie się ze mną, bo znalazłam…”
„Cieszcie się ze mną, bo znalazłam…”

 

XXIV Niedziela zwykła
Bóg kocha nas i zrobił wszystko, co mógł, by nas odnaleźć i przyciągnąć do siebie.

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 15, 1 - 32

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca». Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».

 


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jezus zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami. Uczeni w Piśmie i faryzeusz są oburzeni tym faktem. Szemrają, dziwią się, nie potrafią zrozumieć takiego zachowania i głośno to wyrażają. Pan Jezus nie pozostawia ich bez odpowiedzi, nie każe trwać w wątpliwości, ale z wielką troska tłumaczy swoją logikę, logikę Boga. A ta jest logiką miłości, miłosierdzia i troski o każdego człowieka, szczególnie o najbardziej zagubionego. I dlatego dziś słyszymy te piękne przypowieści o zagubionej owcy, drachmie i wreszcie o zagubionym człowieku. Odnalezienie go jest źródłem prawdziwej radości. Bóg kocha nas i zrobił wszystko, co mógł, by nas odnaleźć i przyciągnąć do siebie. To my jednak czasem mimo wszystko wyrywamy się z Jego ręki i chcemy chodzić swoimi drogami. I wtedy On znów nas poszukuje, On znów czeka, wygląda a gdy wracamy – przyjmuje nas z otwartymi ramionami. Czytajmy z uwagą i ze spokojem dzisiejszą Ewangelię. Odnajdźmy siebie w tych scenach i porozmawiajmy z Panem Jezusem o tym, co odkrywamy. Bóg na nas czeka i z radością chce nas przytulić do swego Serca. Trzeba nam tylko wrócić.

 

Pytajmy dziś siebie:
- Kim jestem w dzisiejszej Ewangelii?
- Dlaczego czasem odchodzę od Pana Boga?
- Czy potrafię cieszyć się powrotem drugiego człowieka do Boga?


ORATIO – MÓDL SIĘ!

Panie Jezus, dziękuje za ogrom Twojej miłości. Miłości, która czeka, przebacza, przytula. Nie dozwól mi odłączyć się od Ciebie. Amen.

 


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Systematycznie korzystaj z sakramentu pokuty.


s.M. Damiana Szmidt