„Fratelli tutti”
„Fratelli tutti”

17 października br. w diecezji Bafoussam miało miejsce spotkanie dla sióstr i braci zakonnych. Tematem spotkania było Fratelli Toutti.

 

 

Konferencje oparto na treści ostatnio wydanej Encykliki „Fratelli Tutti” Ojca Świętego Franciszka o Braterstwie i Przyjaźni Społecznej. Już w jej wstępie czytamy: „Fratelli tutti”, napisał św. Franciszek z Asyżu, zwracając się do wszystkich braci i sióstr i proponując im formę życia, mającą posmak Ewangelii. Wśród jego rad chcę podkreślić jedną, w której zachęca do miłości, wykraczającej poza granice geografii i przestrzeni. W niej nazywa błogosławionym tego, który tak kocha „swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim”. W tych kilku prostych słowach wyjaśnił istotę otwartego braterstwa, które pozwala rozpoznać, docenić i miłować każdą osobę niezależnie od bliskości fizycznej, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się urodziła lub w którym mieszka.

 

Żyjąc na misjach w Kamerunie, mamy szczególną okazję doświadczyć piękna braterstwa i przyjaźni społecznej. Żyjemy rytmem podobnym jak w Polsce, a jednak rytmem wpisanym w tutejszą kulturę i tradycje tutejszego środowiska. Środowiska bardzo barwnego i bogatego duchowo.

 

Za nami:

 

05.10.br. rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolu w Kombou.


 

 

14.10.br. zebranie rodziców w przedszkolu.

 

 

 

17.10. br. w Bafoussam spotkanie osób konsekrowanych posługujących na terenie diecezji.

 

 

 

Wspomniana Encyklika kończy się słowami modlitwy.

Niech wołanie do Stwórcy towarzyszy naszej codzienności.

 

Modlitwa do Stwórcy


Panie i Ojcze rodzaju ludzkiego,
który stworzyłeś wszystkie istoty ludzkie z równą godnością,
zaszczep w nasze serca ducha braterstwa.
Natchnij nas marzeniem nowego spotkania, dialogu, sprawiedliwości i pokoju.
Pobudź nas do tworzenia zdrowszych społeczeństw i bardziej godnego świata,
bez głodu, bez ubóstwa, bez przemocy, bez wojen.
Niech nasze serce otworzy się
na wszystkie ludy i narody ziemi,
by rozpoznać dobro i piękno,
które zasiałeś w każdym z nich,
aby zacieśnić więzi jedności, wspólnych projektów,
wspólnych nadziei. Amen.Z pozdrowieniami
s.M. Izabela z Combou