„Golgota Wschodu”
„Golgota Wschodu”

23 stycznia 2023 r.  siostry wspólnoty domu generalnego we Wrocławiu udały się na wystawę poświęconą Zesłańcom Sybiru.

 

Tytułową Golgotą Wschodu jest dla Polaków od kilkuset już lat Syberia, dokąd zsyłano jeszcze żołnierzy Stefana Batorego, choć w historii zapisały się przede wszystkim wywózki po powstaniach - listopadowym i styczniowym, a zwłaszcza masowe wywózki w latach 1940-1941, kiedy w głąb Związku Radzieckiego mogło trafić nawet 800 tys. osób.

 

Wystawa w Sanktuarium Golgoty Wschodu przy Kościele Redemptorystów we Wrocławiu to lekcja historii o zesłańcach.

 

Wystawa mieści się na ponad 260 m2 i składa się z dwóch przestrzeni. Pierwsza wprowadza w tematykę represji związanych z zesłaniami na Syberię, począwszy od XVII do XIX wieku. Druga sekcja to główny trzon wystawy dotyczący zesłań w trakcie II wojny światowej, zainicjowanych wywózką 10 lutego 1940 roku. Ekspozycja obejmuje ponadto inne wątki ważne dla zrozumienia martyrologii Polaków na Wschodzie, jak np. temat zbrodni katyńskiej.

 

Zorganizowana w nowoczesny sposób wystawa ma charakter narracyjny, a wszystkie wątki zostały tak zaprezentowane, żeby zwiedzający zapoznali się zarówno z faktami o charakterze ogólnym, jak i z indywidualną perspektywą świadków historii. Zwiedzający mają okazję zobaczyć m.in. zainscenizowaną kibitkę, wnętrze wagonu z czasów wywózek oraz przykładową chatę sybiracką. Prezentowane na wystawie zdjęcia, dokumenty i artefakty życia codziennego pochodzą w większości ze zbiorów przekazanych do Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” przez Związek Sybiraków oraz inne środowiska tworzące dotychczasową Izbę Pamięci w tym samym miejscu.


Więcej>>>  Więcej>>>