„Nie bój się, On zmartwychwstał! Czeka na ciebie w Galilei”
„Nie bój się, On zmartwychwstał! Czeka na ciebie w Galilei”

Do otwarcia serc w zachwycie na wieść Wielkanocy: „Nie bój się, On zmartwychwstał! Czeka na ciebie w Galilei” – zachęcił Franciszek podczas liturgii Wigilii Paschalnej 3 kwietnia br. w bazylice św. Piotra w Watykanie.

 

 

„Twoje oczekiwania nie pozostaną niespełnione, twoje łzy zostaną otarte, twoje obawy zostaną przezwyciężone przez nadzieję. Ponieważ Pan cię poprzedza, idzie przed tobą. I z Nim życie zaczyna się na nowo” – zapewnił papież. Zaznaczył, że „w tych mrocznych miesiącach pandemii Zmartwychwstały Pan, zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, abyśmy nigdy nie tracili nadziei”.

 


Franciszek nawiązał do fragmentu Ewangelii wg. św. Marka mówiącym o kobietach, które miały namaścić ciało Jezusa a tymczasem znalazły pusty grób i słów anioła, który powiedział do nich: „Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał. Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie”. „Przyjmijmy i my to zaproszenie, zaproszenie Wielkanocy: idźmy do Galilei, gdzie Zmartwychwstały Pan idzie przed nami” – zachęcił papież.

 


Franciszek rozważał, co to znaczy „udać się do Galilei” i stwierdził „pójść do Galilei oznacza przede wszystkim zacząć od nowa”. Przypomniał, że uczniowie Jezusa nie raz doświadczali „porażek”: nie rozumieli Go do końca, często źle rozumieli Jego słowa i w obliczu krzyża uciekli, zostawiając Go samego. „Pomimo tej porażki Zmartwychwstały Pan jawi się jako Ten, który po raz kolejny idzie przed nimi do Galilei; idzie przed nimi, to znaczy staje przed nimi. Wzywa ich i powołuje, aby szli za Nim, niestrudzenie” – wyjaśniał papież i dodał: „W tej Galilei uczymy się zdumienia nieskończoną miłością Pana, który na drogach naszych porażek wytycza nowe ścieżki”.

 


Franciszek zaproponował „pierwszą wielkanocną proklamację”: „zawsze można zaczynać od nowa, ponieważ istnieje nowe życie, które Bóg jest w stanie w nas odnowić niezależnie od wszystkich naszych niepowodzeń”. Przypomniał, że Bóg zawsze idzie przed nami: w krzyżu cierpienia, spustoszenia i śmierci, ale także w chwale życia, które powstaje z martwych, historii, która się zmienia, nadziei, która się odradza. „I w tych mrocznych miesiącach pandemii słyszymy Zmartwychwstałego Pana, który zaprasza nas, abyśmy zaczęli od nowa, abyśmy nigdy nie tracili nadziei” – powiedział Ojciec Święty.

 


Rozważając dalej,co znaczy „pójście do Galilei” Franciszek zaznaczył, że oznacza ono „przemierzanie nowych dróg”. Przestrzegł przed życiem `wiarą wspomnień`, tak jakby Jezus był postacią z czasów minionych, przyjacielem z młodości, wiarą składającą się z przyzwyczajeń, z rzeczy minionych, z pięknych wspomnień z dzieciństwa, które już nas nie dotyczą i nie stanowią dla nas wyzwania. „Pójdźmy do Galilei, aby odkryć, że Bóg nie może być umieszczony wśród wspomnień z dzieciństwa, lecz że jest żywy, zawsze zaskakuje. Zmartwychwstały, nigdy nie przestaje nas zadziwiać” – zachęcił papież.

 


Proponując drugą „wielkanocną proklamację” Franciszek powiedział, że „wiara nie jest repozytorium przeszłości, Jezus nie jest postacią nieaktualną. On żyje, tu i teraz”. „Idzie z tobą każdego dnia, w sytuacji, którą przeżywasz, w próbie, przez którą przechodzisz, w marzeniach, które nosisz w sobie. Otwiera nowe drogi tam, gdzie zdaje ci się, że ich nie ma, popycha cię, byś szedł pod prąd opłakiwania” – mówił papież i dodał: „Nawet jeśli wszystko wydaje ci się stracone, otwórz się z zachwytem na Jego nowość: zaskoczy cię”.

 


Rozważając dalej co znaczy „pójście do Galilei” Franciszek wskazał, że oznacza ono również „wybrać się do granic.” Przypomniał, że w odległej od Jerozolimy Galilei Jezus rozpoczął swoją misję, kierując swoje nauczanie do tych, którzy z trudem wiodą codzienne życie, do wykluczonych, słabych, ubogich, aby być obliczem i obecnością Boga, który niestrudzenie poszukuje zgnębionych i zagubionych, który idzie do samych granic egzystencji, ponieważ w Jego oczach nikt nie jest ostatni, nikt nie jest wykluczony. „W Galilei uczymy się, że możemy odnaleźć Zmartwychwstałego Pana w obliczu naszych braci, w entuzjazmie tych, którzy marzą i w rezygnacji przygnębionych, w uśmiechu tych, którzy się cieszą i we łzach ludzi cierpiących, zwłaszcza w ubogich i tych, którzy są na marginesie. Będziemy zdumieni, w jaki sposób wielkość Boga objawia się w małości, jak Jego piękno jaśnieje w prostych i ubogich” – wyjaśniał Franciszek.

 


Papież zaproponował trzecią „proklamację wielkanocną”: „Jezus, Zmartwychwstały, kocha nas bezgranicznie i nawiedza każdą sytuację w naszym życiu”. „Zaistniał ze swoją obecnością w sercu świata i zaprasza nas także do pokonywania barier, przezwyciężania uprzedzeń, zbliżania się każdego dnia do tych, którzy nas otaczają, do odkrywania na nowo łaski dnia powszedniego. Rozpoznajmy Go obecnego w naszej Galilei, w codziennym życiu. Z Nim życie się zmieni. Bo poza wszelką klęską, złem i przemocą, poza wszelkim cierpieniem i śmiercią, Zmartwychwstały żyje i kieruje historią” – powiedział Franciszek.

 


Zachęcił do otwarcia serc w zachwycie na wieść Wielkanocy: „Nie bój się, On zmartwychwstał! Czeka na ciebie w Galilei”. „Twoje oczekiwania nie pozostaną niespełnione, twoje łzy zostaną otarte, twoje obawy zostaną przezwyciężone przez nadzieję. Ponieważ Pan cię poprzedza, idzie przed tobą. I z Nim życie zaczyna się na nowo” – zapewnił Franciszek.

 

Za: ekai.pl