„Tatry po męsku”
„Tatry po męsku”

Wieczorem, 29 marca br., w przedszkolu w Katowicach odbyło się spotkanie formacyjne dla ojców dzieci naszej ochronki. Przeszło dwugodzinne spotkanie w męskim gronie animowała grupa mężczyzn ze wspólnoty „Tatry po męsku”.

 

Poruszana była tematyka odpowiedzialnego ojcostwa oraz budowania więzi ze swoimi dziećmi. Spotkanie podzielone było na trzy części. Pierwsza: pogłębianie tematyki roli ojca w życiu dziecka, druga: praca w grupach. Ostatnia część spotkania miała miejsce w kaplicy Sióstr Służebniczek. W tym miejscu, przed Najświętszym Sakramentem ojcowie modlili się za swoje rodziny, a szczególnie za dzieci.

 

W naszym przedszkolu to pierwsza, tego typu, inicjatywa współpracy z rodzicami, mamy nadzieję, że spotkanie ojców dzieci umocni ich związki małżeńskie oraz ich więź z dziećmi.

 

s.M. Alina Wardowska