„Wrzuciła wszystko, co miała”
„Wrzuciła wszystko, co miała”

XXXII Niedziela zwykła

...do końca zaufała Bogu. Całkowicie oddała się w Jego ręce. 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 12, 38 - 44


Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


„Wrzuciła wszystko, co miała” – czy rozumiemy co się wydarzyło? Ta wdowa do końca zaufała Bogu. Całkowicie oddała się w Jego ręce. Oddała wszystko, czyli dla siebie nie zostawiła nic. Żadnych zabezpieczeń. Można by pomyśleć, że to nieroztropne a jednak Pan Jezus pochwalił tą postawę. Ona bowiem wyrażała coś więcej niż pozbycie się pieniędzy. Ona wyrażała całkowite oddanie się w ręce Boga, powierzeniu Mu całego swojego życia. Czy stać nas na taką postawę? I nie chodzi o wyzbycie się majątku, ale o zaufanie. Czy nie ma w nas zbyt wielu zabezpieczeń, kontroli nad wszystkim? Trudne wydarzenia, doświadczenia w naszym życiu są sprawdzianem zaufania Bogu. Warto więc przypomnieć sobie jak reaguję, jak się zachowuję doświadczając różnego rodzaju problemów. Jezus patrzy na nas z miłością. Daje nam wszystko, czego potrzebujemy, ale liczy na nasze zaufanie. Nie na pozory, ale na prawdziwą, głęboką ufność. Pytajmy dziś siebie:
- Co mogę powiedzieć o moim zaufaniu względem Pana Boga?
- Jak się zachowuję, gdy doświadczam różnych trudności czy przeciwności?
- Ile jestem w stanie oddać Bogu?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Jezu, ufam Tobie. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia staraj się bardziej zaufać.

 

s.M. Damiana Szmidt