«Dodaj nam wiary»
«Dodaj nam wiary»

XXVII Niedziela zwykła

Czynił cuda, które miały prowadzić do zbawienia i często robił to w ukryciu – nie chciał, by o nich rozpowiadano. Przecież wiara nie ma nam służyć do spektakularnych czynów, ale do zbawienia siebie i innych.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 17, 5 - 10


Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Uczniowie proszą Pana o większą wiarę i słyszą zaskakującą odpowiedź: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”. Inni Ewangeliści mówią o wierze, która góry przenosi. Czy jednak spotkałeś już kogoś, kto przenosiłby góry? O co chodzi w tej wypowiedzi Jezusa? Mamy tu pewien obraz, symbol. Jezus porównuje wiarę do ziarnka gorczycy – mówił też o Królestwie Bożym jako ziarnie – chce przez to pokazać, ze nawet jeśli będziemy mieli taką wiarę to ona ma w sobie wewnętrzną moc, która rozwinie piękną morwę tam, gdzie będziemy chcieli. Trzeba nam więc dbać o ziarno wiary złożona w nas podczas chrztu świętego. Ono naprawdę ma wielką moc i dokonać wielkich rzeczy. Zauważmy, ze nawet sam Pan Jezus nie przesuwał gór. Czynił cuda, które miały prowadzić do zbawienia i często robił to w ukryciu – nie chciał, by o nich rozpowiadano. Przecież «Dodaj nam wiary» To jest nasze zadanie, które powinniśmy wykonać – troska o zbawienie swoje i innych. Pytajmy dziś siebie:
- Jak oceniam dziś swoją wiarę?
- Czy dostrzegam jej wielką moc?
- Czy żyję świadomością, że mam być sługą w rozwoju Królestwa Bożego już tu na ziemi?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie, przymnóż mi wiary. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Pamiętaj, że o wiarę trzeba dbać i ją rozwijać. Nieocenioną pomocą są tu sakramenty, modlitwa, lektura Pisma Świętego. Jednak nie zapominaj także o inne dobrej a ubogacającej lekturze – może któryś z dokumentów Kościoła?

 

s.M.Damiana Szmidt