Bł. Edmund w Plavnici
Bł. Edmund w Plavnici

Liturgiczne wspomnienie

bł. Edmunda Bojanowskiego

w Plavnici – na Słowacji.

 


W Plavnici od 6 lat w kościele parafialnym znajdują relikwie bł. Edmunda. Parafianie przy modlitwie różańowej przed Mszą św. każdy dzień dodają wezwanie: Błogosławiony Edmundzie, módl się za nami.

 

 

W tym roku w szczególny sposób przeżyliśmy dzień liturgicznego wspomnienia bł. Edmunda. Przygotowywaliśmy się na ten dzień przez Triduum. Przez kolejne 3 dni, na początku Mszy św., śpiewaliśmy pieśń: „Każda dobra dusza jest jako ta świeca” – Duša plná lásky sa páli sťa svieca, a potem były modlitwy z nowenny ku czci bł. Edmunda. W dzień wspomnienia formularz Mszy św. był o bł. Edmundzie, a wraz z Dziećmi Maryi przed Mszą św. modliłyśmy się różaniec i przygotowałyśmy liturgię Mszy św. (czytanie, modlitwę wiernych i dary ofiarne).

 

Przed końcowym błogosławieństwem s.M. Zbigniewa Kępka wspomniała parafianom o bł. Edmundzie i przedstawiła obrazki z relikwiami i modlitwą o wyproszenie łask, które Dzieci Maryi po Mszy św. rozdały parafianom wraz z małą słodką niespodzianką. Msza św. zakończyła się adoracją eucharystyczną, ponieważ był to pierwszy piątek miesiąca.

 

Cieszymy się,

że w Plavnici ludzie coraz bardziej poznają osobę bł. Edmunda,

modlą się za Jego wstawiennictwem i proszą o Jego kanonizację.

 

Siostry z Plavnice