Bóg sam umacnia na czas próby
Bóg sam umacnia na czas próby

XVIII Niedziela Zwykła

"Jezus zaprowadził ich na górę wysoką"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 17, 1-9


Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dzisiejsza Ewangelia przedstawia istotny moment objawienia synostwa Bożego Jezusa. To objawienie trwało bardzo krótko, ale miało ogromne znaczenie. Gdy uczniowie podnieśli oczy nikogo już nie widzieli tylko samego Jezusa. Wydarzenie to miało umocnić uczniów na czas próby, której w tym momencie jeszcze do końca nie byli świadomi. Najpierw Ojciec objawił im, że Jezus jest Jego Synem a zaraz później – gdy schodzili z góry  - Jezus mówi im o swoim zmartwychwstaniu: „ Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. Te dwie prawdy są filarami naszej wiary. Jezus zabrał wybranych uczniów na górę, by tam dać im poznać to, co jest istotne dla nich i ich następców. Każdemu z nas Jezus daje się poznać jako zmartwychwstały Syn Boży. Czyni to na różne sposoby – przez swoje słowo, sakramenty, przez osobiste doświadczenia Jego obecności, przez drugiego człowieka. Trzeba nam otworzyć serce i oczy na Jezusa obecnego w naszej codzienności.
 
Pytajmy dziś siebie:
- Czy dostrzegam obecność Jezusa w swoim życiu ?
- Jakie doświadczenia Bożej obecności mają umacniać mnie w chwilach trudnych?
- Czy dziękuję Jezusowi za Jego bliską obecność?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, który przemieniłeś się w obecności swoich uczniów, umacniaj nieustannie moją wiarę. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Podziękuję Jezusowi za te chwile, doświadczenia, w których umacniał moją wiarę.

 

s.M. Damiana Szmidt