"Cuda św. Jana Pawła II" i nie tylko...

PAN NAS NIGDY NIE OPUSZCZA, POZOSTAJE Z NAMI WIERNY SWOJEJ OBIETNICY "OTO JA JESTEM Z WAMI PRZEZ WSZYSTKIE DNI, AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA" (Mat 28. 20).

 

Dnia 5 listopada w bazylice przy ołtarzu katedralnym Ducha Świętego odbyła się Msza św. w intencji zmarłych w ostatnim roku kardynałów i biskupów, a Bóg powołał ich do siebie w liczbie: 6 kardynałów i 163 biskupów. Eucharystię sprawował Ojciec Święty Franciszek i w swojej homilii podkreślił, że dokonując skoku wiary i wchodząc w światło zmartwychwstania zmienia się sposób myślenia i patrzenia na rzeczy. Spojrzenie wiary, przekraczając to, co widzialne dostrzega w pewnym sensie to, co niewidzialne… 

 

Trwając w listopadowej zadumie, można sobie zadać pytanie, czy w dzisiejszej dobie kryzysu powołań, różnych zawieruch, ideologii czy rygorystycznych zakazów… wiara chrześcijańska przetrwa i kto wytrwa przy Panu i gdzie będziemy czerpać siły, by Bogu wiernie służyć? Stąd słowa Papieża czerpane z homilii oddają nam realną odpowiedź a w innym miejscu dodaje, że w obliczu śmierci trzeba się nieustannie nawracać.

 

Kilka refleksji z naszej aktualnej rzeczywistości: przedłużający się okres ograniczeń i dystrakcji sanitarnych tłumi w każdym z nas radość a tym samym wzmaga pragnienie powrotu do normalności sprzed 8 miesięcy. Jakże bardzo przytłacza obraz pustej Bazyliki św. Piotra, która zawsze tętniła życiem a tłumy wiernych, pielgrzymek i turystów z całego świata, zapełniały ją od rana do wieczora. Rzadkie są uroczystości liturgiczne z Ojcem Świętym a jeżeli są, to w bardzo okrojonej liczbie uczestników, dowodem na to jest przeżywane Triduum Paschalne i następujące po nim inne uroczystości i święta.

 

Jednakże my, mieszkające i posługujące tu siostry, mamy wiele przywilejów: codziennie możemy uczestniczyć w Eucharystii i to w Bazylice św. Piotra, jest też codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu a teraz w listopadzie możemy odwiedzać przylegający do niej cmentarz Teutonico. Wielkim dobrodziejstwem a nawet, nazwane przez jednego kaznodzieję „Cudem św. Jana Pawła II” jest czwartkowa Eucharystia w języku polskim o godz. 7.10 sprawowana przy ołtarzu św. Sebastiana, gdzie spoczywają Szczątki Doczesne świętego Rodaka. Tradycja tej Eucharystii sięga roku 2005, gdzie tuż po jego śmierci, Ojciec Święty pochowany był w podziemiach watykańskich i za staraniem kard. Konrada Krajewskiego otrzymano pozwolenie, by modlić się u Jego grobu w intencji beatyfikacji a potem kanonizacji. Po ogłoszeniu Papieża błogosławionym w 2011 r.grób został przeniesiony do Kaplicy św. Sebastiana i tak do dziś tradycja czwartkowych Mszy św. jest utrzymana - i już trwa 15 lat. Gromadzi ona wielu kapłanów od jednego celebransa, jak było w najtrudniejszym okresie pandemii tak do 40 a było nieraz i ponad 100 koncelebransów. Również wiele sióstr zakonnych uczestniczy oraz wiernych. Jedni się dziwią skąd nas tylu przybywa w ten czwartkowy poranek, inni zazdroszczą, że tylko św. Jana Pawła II kochamy a my idziemy po to , by się modlić i wzywać Jego wstawiennictwa w sprawach Kościoła, Ojczyzny, Zgromadzenia, świata i naszych osobistych. To nam daje radość i zapał do gorliwej modlitwy i wierności, bo tylu by pragnęło uklęknąć w tej Bazylice, Sercu Kościoła Chrześcijańskiego czy u grobu św. Jana Pawła II i nie może - a my te łaski mamy na wyciągnięcie ręki.

 

I czy to nie jest dla nas także cudem? Pozdrawiamy!

 

s.M. Klaudia Machnik