Duch Święty w naszym życiu
Duch Święty w naszym życiu

Kim jest Duch Święty, że powinniśmy w sposób szczególny zastanawiać się nad Jego rolą w naszym życiu wiary?

 

Prawdy wiary i objawienie Pisma Świętego mówią, że jest JEDEN BÓG w Trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jak często zapominamy, że to właśnie Duch – Trzecia Osoba Boża – jest „Dawcą chcenia i działania”. To właśnie Ducha Świętego obiecał Pan Jezus apostołom i nam, Jego moc Jego działanie, ma nas wspomagać, ochraniać i umacniać.

 

Jezus z Nazaretu objawia siebie jako Tego, Który „niesie” Ducha Świętego; daje Go Apostołom i Kościołowi za cenę swojego „odejścia” przez Krzyż. Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego jako „innego Pocieszyciela” (por. Encyklika DV 22). Czy czegoś więcej nam trzeba?

 

Nasze chrześcijańskie życie jest drogą, która powinna nas prowadzić do głębszego i większego otwarcia się na rzeczywistość tajemnicy wiary. To dla nas – zwykłych ludzi, raczej trudna droga, droga tajemnicza, która wymaga wiele zaparcia się i wyrzeczeń. Droga ta ma prowadzić nas do pogłębienia relacji z Bogiem, do dojrzałości chrześcijańskiej, czyli otwarcia się na Jego słowo, na Jego wolę. Jednak tak wiele czyha na niej pułapek, tak wiele przeszkód. Doświadczamy w naszym życiu wiele rozczarowań, głębokich zranień, braków… Często uczucia „bycia niekochanym, niepotrzebnym” pogłębiają w nas lęk, smutek, zamknięcie się, brak zaufania.

 

I tutaj jest ogromna rola Ducha Świętego. Duch Święty został nam dany wraz z nowym życiem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7, 37 n). Jeśli chcemy być z Bogiem i w Bogu, to trzeba nam otworzyć się na działanie Ducha Świętego, bo właśnie On ma moc, aby uczynić nasze serca otwartymi na łaskę i Bożą miłość. Poddając się działaniu Ducha Świętego, pozwolimy, aby On kształtował w nas takie zwykłe ludzkie cechy jak: uprzejmość, dyspozycyjność, życzliwość, prostotę. Duch Święty jest nam dany, aby poprowadzić do pełni szczęścia, a więc leczyć rany, rozpalać miłość, uczyć przebaczenia; prowadzi do nawrócenia serca! Jakie serce jest nawrócone? Takie, które się otwiera, by zburzyć schematy myślenia i utartych postaw.

 

Wiara i miłość to dary Ducha Świętego uzdalniające do dokonywania wyboru i dające wolność w decydowaniu. Duch Święty może przemienić słabość w moc, nieobecność w obecność… On prowadzi, przemienia serce człowieka. On kieruje wzrok na ciągły wybór Chrystusa i Jego Ewangelii. On uzdrawia i wprowadza nas w relację z Jezusem, by chwałą Bożą było nasze życie, a dla nas pożytkiem tu na ziemi!

 

Ciągle musimy konfrontować się w polu miłości, zdawać egzamin z motywacji miłości i zaufania Bogu. Często spotykamy się z niesprawiedliwością, ze złem ze strony innych... Kto nas może uzdrowić i dodawać potrzebnych sił? Kto uczy przebaczać i daje zdolność do bezinteresownego dawania? To Duch Święty, Który jest Przyjacielem, Pocieszycielem, Przewodnikiem, Najlepszym Nauczycielem, a nade wszystko jest Miłością.

 

s.M. Ewa Dziadek

 

Modlitwa Papieża Piusa XII:


Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski.

Obdarz mnie pełnią cnót.

Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość.

Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw.

Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.