Duchowa adopcja w Zborowskiem
Duchowa adopcja w Zborowskiem

Panie Jezu, pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy i nieść pomoc duchową i materialną dzieciom z krajów misyjnych; dzieciom, które Cię nie znają, dzieciom bezdomnym i opuszczonym, dzieciom cierpiącym głód i pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej...

(Modlitwa misyjna dzieci)

 

 

 

Wielki Post to czas, gdy serce dzieli się, by rosnąć; daje wiele, by zyskać stokroć więcej… „Mała szkoła dzielenia się sercem” powstała tym razem wśród dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej w szkole w Zborowskiem. Każde z nich na czas Wielkiego Postu duchowo adoptowało siostrę misjonarkę, za którą codziennie modli się dziesiątek różańca. Dzieci za każdym razem z wielką ciekawością słuchają historii o swoich rówieśnikach z innych kontynentów, chętnie włączają się w misyjne akcje i modlą się za misjonarzy. Budzą w ten sposób swoje serca do misji i uczą się bycia małymi misjonarzami.

 

s.M. Edyta Kapij