Idź i odtąd już nie grzesz
Idź i odtąd już nie grzesz

V Niedziela Wielkiego Postu

Człowiek, który doświadczył miłości, ma siłę i chęć do przemiany i nawrócenia.

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 8, 1-11


Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

 


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

Bóg nie potępia człowieka, ale go kocha. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa w spotkaniu z kobietą cudzołożną i jej oskarżycielami. Jezus nie pyta kobiety czy żałuje za swoje grzechy, czy się do nich przyznaje, ale mówi: „I Ja ciebie nie potępiam”. Oskarżyciele, którzy przyprowadzili kobietę i chcieli jej potępienia, ostatecznie odeszli bez słowa, po tym jak Jezus bez słowa pisał palcem po ziemi. Nie można potępiać człowieka. Oczywiście, że grzech należy odrzucić, potępić, ale najlepiej zrobić to miłością. Człowiek, który doświadczył miłości, ma siłę i chęć do przemiany i nawrócenia. Miłość i przebaczenie jest siłą napędowa dla świętego i pięknego życia. A my tak często zamiast niej okazujemy naszą niechęć, niezadowolenie czy też odrzucenie wobec drugiego człowieka. Czas Wielkiego Postu to czas przemiany i nawrócenia, ale ono jest możliwe tylko wówczas, gdy człowiek doświadczy miłości. Miłości Pana możemy być pewni, dlatego warto w tych dniach przychodzić do Niego, korzystać z sakramentów i pozwolić, by On mógł okazywać nam swoją miłość i przebaczenie. To jest droga do zbawienia. Kiedy sami doświadczymy miłości będziemy w stanie przemienić własne życie, ale także będzie w stanie kochać i przebaczać innym. Pytajmy dziś siebie:
- Kiedy ostatnio doświadczyłem miłości Pana?
- Jak traktuje człowieka o którym wiem, że zrobił coś złego?
- Jak przeżywam czas Wielkiego Postu?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

Panie okaż mi swoja miłość i naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

Więcej czasu poświęć na modlitwę, by doświadczyć miłości Pana.

 

s.M. Damiana Szmidt