Idźcie daleko, idźcie na cały świat
Idźcie daleko, idźcie na cały świat

Wniebowstapienie Pańskie

Idźcie daleko, idźcie na cały świat

"Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 16, 15 - 20

 

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego kieruje nasz wzrok ku niebu, do którego wraca Jezus. Zanim jednak ostatecznie znika z oczu uczniów daje ostatnie wskazania, polecenia; „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię...”. Nie stójcie w miejscu – idźcie. Idźcie daleko. Idźcie na cały świat. Idźcie i głoście Ewangelię wszystkim. Wyczuwa się tu wielki dynamizm. Uczeń i świadek Jezusa nie może biernie stać w miejscu. Nie do tego jest powołany. Ale ma iść i głosić, ma być w ruchu. Każdy kto uwierzy świadkowi Jezusa i przyjmie chrzest będzie zbawiony. Tak, jak wiara była koniecznym warunkiem do dokonywaniu cudów przez Jezusa, tak też i teraz wiara jest warunkiem zbawienia. Nie wystarczy być człowiekiem ochrzczonym. Jezus mówi, że trzeba uwierzyć. Tym, którzy uwierzą będą towarzyszyły znaki, które wiary wymagają – wyrzucać będą złe duchy, obcymi językami mówić będą, chorych będą uzdrawiali. I tak dzieje się do dziś. Ci, którzy uwierzyli czynią wielkie rzeczy w imię Jezusa. Dziś potrzeba nam takich ludzi z wiarą i charyzmatem. Dziś do takich ludzie lgną. Jezus dzieli się tymi darami z tymi, którzy potrafią je przyjąć i wykorzystać, z tymi, którzy wierzą... Po tych wskazaniach Jezus został wzięty do nieba a uczniowie umocnieni spotkaniami ze Zmartwychwstałym idą i z radością głoszą Dobrą Nowinę. My też spotkaliśmy Zmartwychwstałego. Dlatego pytajmy dziś siebie:
- czy jestem radosnym Jego świadkiem?
- jaka jest moja wiara? Czy ona ma wpływ na moje życie?
- czy odważnie głoszę Dobrą Nowinę czy też raczej jestem zupełnie bierny w sprawach religii?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Amen (kolekta)

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Staraj się być radosnym świadkiem Zmartwychwstałego, a będziesz nim, gdy prawdziwie Go spotkasz.

 

s.M. Damiana Szmidt