II Metropolitalny Kongres Misyjny – Rudy
II Metropolitalny Kongres Misyjny – Rudy

Na zaproszenie s.M. Radosławy wzięliśmy udział w Metropolitalnym Kongresie Misyjnym, który odbył się 19 października w Rudach. Zgromadziliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej, pod hasłem „Ochrzczeni i posłani”, w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, ogłoszonym przez ojca św. Franciszka. Rozpoczynając to wydarzenie Papież podkreślił, że ma ono być wstrząsem, aby nas pobudzić do czynienia dobra.

 


Organizatorami spotkania w Rudach były Papieskie Dzieła Misyjne diecezji gliwickiej i opolskiej oraz archidiecezji katowickiej. W programie znalazły się świadectwa misjonarzy, spotkania formacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci, które wzięły udział w grze terenowej w parku wokół bazyliki. Uroczystą Mszę św., pod przewodnictwem ks. abp. Wiktora Skworca, koncelebrowali również ks. bp Grzegorz Olszowski, ks. bp Andrzej Iwanecki oraz ponad dwudziestu kapłanów. W wygłoszonej homilii bp Andrzej Iwanecki mówił o zaangażowaniu każdego z nas w misje i Papieskie Dzieło Misyjne. A mamy to czynić poprzez życie zgodne z wiarą i dawanie świadectwa. Duszpasterz zauważył, że duszą misji jest modlitwa, a sercem misji jest spotkanie i przyjaźń z Jezusem. Na zakończenie ks. bp powiedział: „Spotkaliśmy się u Matki Bożej Pokornej, a być pokornym, to znaczy uznać i przyjąć prawdę, że w naszych czasach, gdzieś przy nas są siostry i bracia potrzebujący naszej pomocy, to przyjąć prawdę, że każdy z nas może pomagać, przez modlitwę, świadectwo i ofiarę z samego siebie. I proszę razem z wami, za was i za siebie, niech Maryja, Matka Pokorna wyprasza nam wszystkim coraz większe, gorliwe zaangażowanie w misję Kościoła, którą jest niesienie Jezusa Chrystusa do każdego człowieka na ziemi”.

 

 
Z przodu kościoła, przed prezbiterium, umieszczone były wizerunki św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki Misji i Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary, które dało początek Papieskim Dziełom Misyjnym.

 


Po Eucharystii udaliśmy się na plac przy bazylice, na posiłek oraz koncert zespołu Belle Co z Ujazdu. Przy ciepłych promieniach słońca, w pięknej jesiennej aurze spotkaliśmy się we wspólnocie, razem z księżmi biskupami, mogliśmy również zakupić wyroby misyjne, np. z Rwandy.  Był to miło i ciekawie spędzony czas, dający nam także okazję do zastanowienia się w jaki sposób i my możemy być misjonarzami.

 

Katarzyna, Irena i Benedykt Kozowie
Lubecko - Zborowskie