Jak dobrze zaczerpnąć ze źródła…
Jak dobrze zaczerpnąć ze źródła…

Przeżyłyśmy piękny czas czerpania… ze spotkania, adorowania, słuchania, refleksji, dzielenia się. Zebrał nas Ojciec Edmund z różnych stron, w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, abyśmy mogły tworzyć wspólnotę i wzajemnie się ubogacać.

 

Spotkałyśmy się w Porębie w dniach 14-16 kwietnia 2023 roku, dzięki wielkiej życzliwości i gościnności wspólnoty sióstr tamtejszego klasztoru. Nasze spotkanie animowały s.M. Wirgilia Bogatka i s.M. Laureta Turek, które przez radosne dzielenie się swym doświadczeniem i bogactwem treści, zapalały nas do zachwycenia się na nowo osobą i dziedzictwem naszego Ojca Założyciela.

 

Dzień rozpoczynałyśmy przeżywaniem Mszy świętej w kaplicy Sióstr, był też czas na adorację Najświętszego Sakramentu, na siostrzane spotkania i na osobistą refleksję. Tematem przewodnim był Dar Eucharystii w życiu bł. Edmunda Bojanowskiego. Wysłuchałyśmy pięknych wykładów opartych o treści zawarte w Dzienniku i Korespondencji Ojca Założyciela, nie zabrakło też nawiązania do historii Kościoła. Osobiste pochylenie się nad codziennymi zapiskami w Dzienniku pomogło nam odkryć z jak wielką troską zabiegał o codzienne spotkanie z Jezusem w Eucharystii, jak z Niej czerpał siły do codziennej służby, jak ważna była dla niego Komunia Święta, jak do tej eucharystycznej postawy życia pociągał swoje siostry i cieszył się kiedy promieniowała ona w ich codziennym życiu.

 

W niedzielę po śniadaniu gościłyśmy wśród nas s.M. Monikę, która zechciała podzielić się z nami doświadczeniem swojego życia oddanego Bogu, a spełnionego w radosnej służbie drugiemu człowiekowi, w którym tak jak Ojciec Edmund potrafiła dostrzec Jezusa. Odkryłyśmy, że poruszające świadectwo s.M. Moniki – misjonarki, jak również świadectwa wielu naszych sióstr, które odeszły już do Pana, są okazją do ucieszenia się na nowo darem powołania i odkrywania piękna naszego charyzmatu.

 

 

 

 

Na zakończenie zgromadziłyśmy się w Izbie Pamięci, by ubogacić się refleksją z przeżycia tych chwil... i wyrazić swoją wdzięczność szczególnie wobec sióstr, które nas zaprosiły i przygotowały dla nas tę duchową strawę - Dni Źródła - piękny i bogaty czas, czas odnowienia w nas pragnień… Gorąco zachęcamy, by zaczerpnąć u ŹRÓDŁA, gdzie serce odkrywa ślady naszego BŁOGOSŁAWIONEGO OJCA EDMUNDA i pragnienia wobec nas – jego DUCHOWYCH CÓREK.

 

W imieniu uczestniczek

wdzięczna za dar siostrzanego spotkania

s.M. Scholastyka Rząsa