Jubileusz zakonny w Warszawie
Jubileusz zakonny w Warszawie

Ciebie, Boże, wielbimy,
Ciebie, Stwórcę wszechmocnego,
Ze wszystkich sił wielbimy;
Dawco wszystkiego dobrego,
W dobroci nieskończony,
Bądź na wieki chwalony!

 

 

Uroczystości jubileuszowe w domu prowincjalnym w Warszawie rozpoczęły się 26  lipca Nieszporami połączonymi z nałożeniem wianka  i wręczeniem świecy czcigodnej  jubilatce s.M. Agnieszce Szymańskiej  obchodzącej 70 lat ślubów zakonnych. Po zakończeniu Nieszporów, którym przewodniczył ks. Andrzej Kamiński, matka generalna M. Dąbrówka Augustyn złożyła siostrze  życzenia dziękując również za trud  jej  posługi i dobro, które uczyniła, do życzeń dołączyła się cała wspólnota.

 

 

Dzień  jubileuszu 27 lipca był dziękczynieniem za 90  lat życia s.M. Agnieszki i  w tym 70 lat życia  konsekrowanego. Msza święta, podczas której siostra odnowiła swoje śluby sprawowana była w kaplicy domu prowincjalnego o godz.7.30. Przewodniczył jej ks. kapelan Tadeusz Małachwiejczyk SAC. Uroczystość jubileuszowa zakończyła się świętowaniem przy stole oraz wspólnym zdjęciem.

 

s.M. Hiacynta Kaźmierczak