Kalisz: bł. Edmund - wspomożyciel rodzin
Kalisz: bł. Edmund - wspomożyciel rodzin

 

 

Bł. Edmund Bojanowski przypomina nam, że najważniejszą szkołą charakteru jest rodzina. To w rodzinnym środowisku kształtuje się nasza wrażliwość na drugiego człowieka – mówił bp Jan Wątroba, który 7 sierpnia przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. Nabożeństwo połączono ze wspomnieniem 200. rocznicy urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Sióstr Służebniczek.

 

 

Bł. Edmund – wspomożyciel rodzin

 

Temat sierpniowego spotkania brzmiał: „Błogosławiony Edmund Bojanowski, opiekun dzieci i wspomożyciel rodzin”. Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony ludzkiego życia przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadzili: ks. Szymon Rybak i aspirantki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Konferencję poświęconą bł. Edmundowi Bojanowskiemu i działalności Sióstr Służebniczek wygłosiły siostry z czterech zgromadzeń, a były to przedstawicielki służebniczek: wielkopolskich, starowiejskich, dębickich i śląskich. Piosenkę o bł. Edmundzie Bojanowskim zaśpiewały zakonnice z Zambii. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prałat Leszek Szkopek, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, przewodniczący Rady ds. Rodziny i członek Komisji Duchowieństwa w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, kilkudziesięciu kapłanów, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów mikstackiego, koźmińskiego, żerkowskiego i pielgrzymi z całej Polski.

 

 

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba

 

Dom rodzinny najlepszą szkołą wzrastania

 

W homilii celebrans wskazał, że dom rodzinny był dla bł. Edmunda Bojanowskiego nie tylko szkołą umiłowania ojczyzny, ale nade wszystko środowiskiem wzrastania w wierze oraz miłości do Boga i ludzi. – Przykład wierzących i praktykujących rodziców stanowiły fundament, na którym Edmund będzie mógł budować gmach osobistej pobożności i wzrastać ku chrześcijańskiej pełni – mówił bp Wątroba. Zaznaczył, że bł. Edmund z domu rodzinnego wyniósł szczególną wrażliwość na ludzką biedę. - To właśnie ta wyobraźnia miłosierdzia wyniesiona z domu rodzinnego będzie najbardziej charakterystyczną cechą jego duchowości widoczną w realizowaniu dzieła i kontynuowana w życiu i posłudze Sióstr Służebniczek. Tak więc dom rodzinny, przykład rodziców, wiara i wzajemna miłość inspirowana Ewangelią to jest niezawodny fundament i najlepsza szkoła, z której wychodzą święci i błogosławieni – przekonywał ordynariusz diecezji rzeszowskiej.

 

Prosta i ewangeliczna pobożność

 

Podkreślił, że Edmund Bojanowski był założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, które posyłał do dzieci, aby tworzyły dla nich ochronki. – Edmund był przekonany, że dzieci należy uczyć nie tyle dobrym słowem, co przede wszystkim przykładem własnego życia – powiedział celebrans. Zauważył, że bł. Edmund czerpał natchnienie i siły do realizacji wielu zadań z modlitwy. - Był człowiekiem modlitwy. Modlitwę rozumiał jako źródło chrześcijańskiego dynamizmu wiary i życia. Jego pobożność była ewangeliczna, prosta, autentyczna, nacechowana roztropnością. Za szczyt modlitwy uważał Eucharystię. Msza św. była dla niego najważniejszym wydarzeniem dnia. Dzień bez Mszy św. uważał za stracony – wskazywał bp Wątroba, który dodał, że Bojanowski szerzył też nabożeństwa do Matki Bożej.


Rodzina – szkołą charakteru

 

Stwierdził, że świat, ojczyzna, Kościół, wspólnoty i rodziny niezmiennie potrzebują takich wzorów i patronów jak bł. Edmund Bojanowski. - On nam przypomina, że najważniejszą szkołą charakteru jest rodzina. To w rodzinnym środowisku kształtuje się nasza wrażliwość na drugiego człowieka, nasza akceptacja dla jego inności, nasza gotowość spieszenia z pomocą, udział w jego radościach i smutkach – mówił biskup rzeszowski. Dodał, że bł. Edmund jest też ciągle aktualnym wzorem mężczyzny pochylającego się nad dzieckiem, stającego w obronie dziecka, zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego, jeszcze nienarodzonego.

 

Wzór mężczyzny

 

Zauważył, że jest również wzorem mężczyzny gwarantującego poczucie bezpieczeństwa, troszczącego się o potrzeby materialne i duchowe, mężczyzny opiekuńczego, wyrozumiałego, ale i sprawiedliwego broniącego przed wpływami zła, przed zgorszeniem i przed zepsuciem. - Bardzo są dziś potrzebni tacy ludzie wśród rządzących, pośród stanowiących prawa, pośród członków różnych komisji, którzy przygotowują ustawy gwarantujące dobro rodziny, a zwłaszcza dobro i bezpieczeństwo dziecka, wśród ludzi przygotowujących programy szkolne i podręczniki. Bardzo potrzebni są dziś serdecznie dobrzy ludzie, którzy jak bł. Edmund z dłonią na sercu i z sercem na dłoni pochylą się nad każdym, kto potrzebuje dobrego słowa, pomocy konkretnej, obrony przed zagrożeniem, pozytywnej wizji przyszłości, ale i duchowego wsparcia – wymieniał hierarcha.

 

Świętość dostępna dla każdego

 

Wskazał, że Bojanowski jest wzorem szczerego patrioty, dla którego miłość ojczyzny nie jest pustym frazesem w politycznych zapasach, ale serdeczną troską o narodowe dziedzictwo, piękno języka, znajomość historii, kultury, tradycji. Zaznaczył, że bł. Edmund jest dziś przypomnieniem prawdy, że świętość jest dostępna dla każdego. - Nasz błogosławiony jest wymownym przykładem skutecznego apostolstwa świeckich, którzy swym dynamizmem i aktywnością wnoszą znaczący wkład w budowanie cywilizacji miłości – powiedział bp Wątroba.

 

Słowa podziękowania biskupom, kapłanom i wiernym złożyła przewodnicząca Federacji Służebniczek matka Beata Chwistek. Bp Edward Janiak wskazywał, że bł. Edmund Bojanowski jest wzorem dla każdego człowieka, który powinien czynić dobro. Po Mszy św. odbył się krótki koncert w wykonaniu sióstr z Zambii. Uroczystość uświetnił Chór Sióstr Służebniczek. Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

 

Za: ek / Kalisz / KAI