Kandydatura
Kandydatura

Przyjęta przez Zgromadzenie kandydatka przez pierwszy rok swojej formacji podstawowej przypatruje się życiu zakonnemu. Po raz pierwszy styka się z życiem zakonnym przez zamieszkanie we wspólnocie. W tym czasie zapoznaje się z celem, duchowością, z dziełem apostolskim wspólnoty i włącza się w jej zwyczajne życie. Jest to czas pogłębiania wiary i uzupełniania wiedzy religijnej.  Kandydatka poznając siebie, odkrywa swoje zdolności i braki, charakter, zamiary.