Misja Uśmiechu
Misja Uśmiechu

Wy jesteście na Ziemi światłem Mym,

Wy jesteście na Ziemi światłem Mym,

Aby ludzie widzieli dobre czyny w was

I chwalili Ojca, który w niebie jest.

My jesteśmy na Ziemi światłem Twym,

My jesteśmy na Ziemi światłem Twym,

Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas...

/Piosenka religijna/ 

Przeżywając Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, którego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”, dzieci z naszej parafii przygotowały przedstawienie. Idąc za myślą papieża Franciszka, który zachęca nas, do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa, uaktywniłyśmy talenty naszych najmłodszych parafian.

 

 

S.M. Tarzicia i s.M. Dalmacia czuwały nad całością. Piękne stroje, które reprezentowały różne kontynenty i narody, dodały uroku kolorystycznego, a śpiew młodzieżowej scholii bardzo ożywił liturgię. Ks. wikary w homilii nawiązując do powszechnego powołania misyjnego zaproponował, by podjąć prostą misję, a jakże cenną dla naszego codziennego życia – to misja uśmiechu, która niesie życzliwość i radość innym.

 

 

 

Ufamy, że tak przygotowana i przeżyta Niedziela Misyjna pomoże, rozpalić serca do gorliwszego głoszenia Ewangelii i przekształcenia wspólnoty parafialnej w rzeczywistość misyjną i ewangelizacyjną.

Z pozdrowieniami

Siostry i młodzi misjonarze ze Svitu