Nabrzmiała sokami gałąź
Nabrzmiała sokami gałąź

XXXIII Niedziela zwykła

Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku... 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 13, 24-32


Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Nadejdzie dzień kiedy Jezus przyjdzie powtórnie. Wyznajemy wiarę w tę prawdę mówiąc „wierzę w Jezusa, który przyjdzie sądzić żywych umarłych”. Tylko czasem może wypowiadamy automatycznie te słowa i wcale się nimi nie przejmujemy. Mówimy, że wierzymy, ale czy tak jest naprawdę? Podczas Mszy Świętej mówimy: „oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. I znów zadajmy sobie pytanie czy na pewno oczekujemy? A może wypowiadamy puste słowa? Czekałeś kiedyś na kogoś? Jeśli tak, to masz doświadczenie oczekiwania. Wszystko przygotowane na spotkanie, może chodziłeś od okna do okna i wyglądałeś… No właśnie – czy więc oczekujesz powtórnego przyjścia Jezusa? Czy wszystko gotowe i wyglądasz Go z niecierpliwości? On przyjdzie – to jest pewne. I chce, abyśmy rozpoznali czas jego nadejścia, dlatego w dzisiejszej Ewangelii przybliża nam wydarzenia, które mają nastąpić. Nikt nie wie kiedy to będzie, dlatego bądźmy gotowi i czuwajmy. Pytajmy dziś siebie:
- Co mogę zrobić, by lepiej przygotować się na powtórne przyjście Pana?
- Czy cieszę się na spotkanie z Nim?
- Jaka jest moja wiara w Jego powtórne przyjście?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Czekam na Ciebie, Panie. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Pomyśl jak możesz lepiej żyć, by w każdej chwili być gotowym na spotkanie z Panem, który przyjdzie.

 

s.M. Damiana Szmidt