Pójdź za Mną!
Pójdź za Mną!

Lectio divina

X Niedzieli Zwykłej

(Mt 9, 9-13)

 

LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA


Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

 

MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM


Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz… Ujrzał człowieka… Znał go po imieniu, wiedział kim jest i czym się zajmuje. Spojrzał na jego całe człowieczeństwo, nie patrzył wybiorczo tylko przez jakiś pryzmat. Widział głębiej - ujrzał człowieka, jego potencjał. Mateusz za to spojrzenie odwdzięczył się bezwarunkowym pójściem za Panem. Zostawiając wszystko co do tej pory dawało mu zysk i poczucie bezpieczeństwa wstał i poszedł za Nim. Jezus przychodzi powoływać grzeszników. Mnie i Ciebie.

 

ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM


Pomódlmy się dziś słowami Psalmu 40


Szczęśliwy mąż, który złożył
swą nadzieję w Panu,
a nie idzie za pyszałkami
i za zwolennikami kłamstwa.
Wiele Ty uczyniłeś
swych cudów, Panie, Boże mój,
a w zamiarach Twoich wobec nas
nikt Ci nie dorówna.
I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć,
będzie ich więcej niżby można zliczyć.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty,
lecz otwarłeś mi uszy;
całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś.
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę;
w zwoju księgi o mnie napisano:
Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę,
a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu».
Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu;
oto nie powściągałem warg moich - Ty wiesz, o Panie.
Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca.
Głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności
przed wielkim zgromadzeniem.

A Ty, o Panie, nie wstrzymuj
wobec mnie Twego miłosierdzia;
łaska Twa i wierność
niech mnie zawsze strzegą!

 

ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN


Podziękuję Bogu za to, że codziennie i na nowo powołuje mnie jako człowieka grzesznego do pójścia za Nim. Będę starać się odpowiadać na jego wezwanie bez stawiania warunków.

 

s.M. Dawida Sorokowska