Przybądź, Duchu Święty...
 Przybądź, Duchu Święty...

Zesłanie Ducha Świętego

Czasem zamykam się w swoich problemach, że nie dostrzegam jego obecności. Ale On jest! 

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 20, 19 - 23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

 

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Apostołowie zamknięci w Wieczerniku z obawy przed Żydami. Napełnieni lękiem i niepokojem. Jezus nie zostawia ich samych. Przychodzi w sam środek ich lęków, wątpliwości, niepokojów i przynosi swój pokój. W obecności Jezusa lęk zamienia się w radość. Jezus przychodzi także do mnie, szczególnie wtedy, gdy jestem pełen lęków i niepokojów. Czasem jednak ja tak bardzo zamykam się w swoich problemach, że nie dostrzegam jego obecności. Ale On jest! Jezus zostawia uczniom wspaniały dar Ducha Świętego i jakże ważne zadanie do wykonania – odpuszczanie grzechów. Dziękujmy dziś Panu za sakrament pokuty, za wszystkich spowiedników i prośmy, byśmy zawsze z wielką ufnością korzystali z tego sakramentu. Błagajmy także o dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i dla każdego z nas. Otwierajmy serca na jego moc. Pytajmy dziś siebie:
- Kiedy ostatnio doświadczyłem mocy Ducha Świętego?
- Co jest dziś moim lękiem, niepewnością, trudnością?
- Na ile ufam Jezusowi?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary! . Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Proś Ducha Świętego o jego obecność w twoim życiu.

 

s.M. Damiana Szmidt