Przyjdę do was!
Przyjdę do was!

VI Niedziela Wielkanocna
„Wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie”


LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 14, 15- 21


Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus składa nam wspniałą obietnicę. Jest ona świadectwem tego, że Jezusowi bardzo na nas zależy i niechce nas zostawiać samymi. Obiecuje Ducha, który jest Poieszycielem a zarazem jest Duchem Prawdy. Można chyba powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, gdy żyjemy w prawdzie, bo ona nas wyzwala. Dlatego też Duch Święty, którego Jezus nam posyła jest Duchem Prawdy a Jego owocem jest radość. Każdy z nas w momencie chrztu świętego a jeszcze pełniej w sakramencie bierzmowania otrzymał dary Ducha Świętego. Gdy jesteśmy na Niego otwarci, wówczas możemy bardzo mocno doświadczyć Jego działania w naszym życiu. Warto dziś odnowić swoją relacje z Trzecią Osobą Trójcy Świętej i na nowo zaprosić Ducha Świętego do naszego życia. On chce być w nim obecny i je przemieniać.  Pytajmy dziś siebie:
- jaka jest moja otwartość na Ducha Świętego?
- Co mi przeszkadza w pójściu za Jego natchnieniami?
- W czym dostrzegam działanie Ducha Świętego w moim życiu?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, ześlij na mnie swojego Ducha. Niech On przeniknie wszystkie dziedziny i zakamarki mojego życia. Niech mnie uświęca i przemienia. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Często módl się do Ducha Świętego.

 

s.M. Damiana Szmidt