Przyjęcie do nowicjatu
Przyjęcie do nowicjatu

Duchowość nasza jest przepojona duchem Maryi Służebnicy Pańskiej. Matka Boża najgłębiej wniknęła w tajemnice Chrystusa i żyła Jego życiem. Ona na Boże wezwanie odpowiedziała z prostotą: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.
(Z Konstytucji Zgromadzenia)

 

 

W dniu 22 sierpnia w Kościele przeżywamy święto Maryi Królowej. W naszym Zgromadzeniu w każde święto Maryjne staramy się w sposób szczególny zwrócić myśli i serca ku Maryi gdyż jesteśmy Jej służebniczkami.

 

W tym roku, w święto Maryi Królowej, postulantki naszego Zgromadzenia rozpoczęły nowicjat. Obrzęd przyjęcia do nowicjatu odbył się w kaplicy domu w Zborowskiem, poprowadziła go matka generalna, M. Dąbrówka Augustyn. Po nim została odprawiona uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. proboszcz Jan Grochla.

 


Siostry nowicjuszki zawierzyły drogę swojego życia zakonnego Matce Bożej, prosząc, by Ona strzegła ich serc i miała je w szczególnej opiece. Do nowicjatu zostały przyjęte: s. Karolina Frychel, s. Weronika Kuc i s. Katarzyna Kosecka.

 

 

 

 

 

 

 


Prośmy dobrego Boga, aby nasze siostry

głęboko przeżywały rozpoczynający się kolejny etap formacji

i dobrze przygotowały się do złożenia I Profesji Świętej.

 

s.M. Serafia Szymik