Przyjęcie do postulatu
Przyjęcie do postulatu

Maryjo, ja Twe dziecię, o podaj mi Swą dłoń,
Niech przejdę po tym świecie, od grzechu Matko broń.

 

 


Dzień 11 luty 2021 roku, zapisze się w naszych sercach na bardzo długo. Z wielu powodów, ale tym szczególnym jest przyjęcie do postulatu: Beaty Sładek i Justyny Lemierz. Wszystkie byłyśmy przejęte, ale wiadomo, że każda przeżywała to na swój sposób, jedyny i wyjątkowy.  Jednak najbardziej to przeżywały kandydatki, które tego dnia wypowiadały swoje „małe” Fiat  w drodze do stawania się jak Maryja, do stawania się na obraz swego Mistrza i Pana - Jezusa Sługi - Służebniczką. Swoje Fiat kandydatki złożyły na ręce siostry wikarii generalnej M. Anity Hoffman, która w swym słowie wstępnym przypomniała, że to krok ku jeszcze głębszej pracy nad sobą. Zapewniając, że nie musimy się bać, bo „Moc w słabości się doskonali”. Słowa wypowiedziane przez Siostrę Wikarię pełne miłości i prostoty, zapisały się bardzo głęboko i są zachętą do tego, by jeszcze pełniej oddać się i zaufać Jezusowi. Wskazały najlepszą drogę do zawierzenia się Jego woli tak, jak to zrobiła Maryja  - Służebnica Pańska, której kandydatki  oddały się w tym dniu, by to Ona była przewodniczką w drodze wzrastania w powołaniu.

 

W tym wyjątkowym wydarzeniu dla naszej postulancko-kandydackiej wspólnoty, towarzyszyły nam:  już wspomniana siostra wikaria generalna M. Anita, która w imieniu matki generalnej M. Dąbrówki Augustyn przyjęła „nowe” postulantki na kolejny etap formacji oraz matka prowincjalna M. Maksymiliana Dziubek, s.M. Józefa Leyk, oraz nasza wychowawczyni s.M. Laureta Kobylińska wraz ze  wspólnotą sióstr naszego domu.

 


Patrząc na postulantki można było dostrzec, że są przepełnione wdzięcznością za przebytą drogę, że Pan właśnie tak prowadzi, wzruszenie, zachwyt i radość, przy tym zapał do tego, by jeszcze bardziej, głębiej odczytywać wolę Bożą w swoim życiu i iść za wezwaniem Bożym w świadomości, że „Dla Boga nie ma nic niemożliwego.”

 

 

 

Spraw, abym wolę Bożą umiała pełnić tak jak Ty

i na Boże wezwania zawsze odpowiadać: Oto ja Służebnica Pańska.

 

postulantka Małgosia