Służąc Jezusowi w starszych i chorych
Służąc Jezusowi w starszych i chorych

3 stycznia 2021 r.  w kaplicy domu prowincjalnego w Warszawie wybrzmiał hymn uwielbienia i dziękczynienia: Te Deum laudamus - Ciebie Boga wysławiamy… za 25 lat działalności Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

im. Edmunda Bojanowskiego i powstania w nim

naszej wspólnoty sióstr służebniczek NMP NP.

 

 

 

Nasz Jubileusz to 25 lat dzielenia się miłością i pochylania się nad osobami starszymi i chorymi. Przez wszystkie te lata podejmowałyśmy zadania, które powierzył nam założyciel Zgromadzenia, a jednocześnie patron Zakładu - Edmund Bojanowski. To z Jego osoby bierzemy przykład wrażliwego serca, czułej dłoni, słowa pociechy i szeptu modlitwy w intencji naszych podopiecznych. Jest On nam wzorem Ewangelicznej służby i Bożej Miłości. Okoliczność przeżywanego Jubileuszu jest więc okazją do wdzięcznego i pokornego patrzenia w przeszłość oraz pełnego ufności powierzenia przyszłości.

 

 

 


Gdyby świętowanie przypadło w warunkach bez ograniczeń związanych z pandemią, zapewne przybrałoby inny, bardziej uroczysty wymiar. Dziś mogło odbyć się tylko w symboliczny sposób i w zawężonym gronie. Jednak te ograniczenia nie przeszkodziły, aby z serc płynęła szczera wdzięczność i uwielbienie Boga.

Wraz z naszą wspólnotą, w świętowaniu uczestniczyły: matka prowincjalna M. Teofania Golec, s.M. Hiacynta Kazimierczak, s.M. Vianneya Zienkiewicz, s.M. Dobromiła Supińska i Siostry domu prowincjalnego. Mszę św. Jubileuszową, w której uczestniczyły siostry, nasi pensjonariusze i personel, sprawował Ojciec Kapelan Tadeusz Małachwiejczyk.

 

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem, dlatego z ducha i charyzmatu naszego Założyciela czerpiemy siłę do służby drugiemu człowiekowi i niech w tym będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Jedyny.

 

 

 

 

„Czego pragnęło serce moje dałeś mi,

Panie i prośbie ust moich nie odmówiłeś,

przeto wychwalać Cię będę na wieki.”

(Ps. 20, 3)

 

Wdzięczne Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze towarzyszenie modlitwą
s.M. Natalia wraz ze wspólnotą