Spotkanie przy Źródle
Spotkanie przy Źródle

W dniach od 20 do 22 maja 2022 roku kolejna grupa członków Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego spędziła piękny czas poznając początki śląskiej gałęzi służebniczek.


Do Poręby przybyliśmy w piątek po południu z Bujakowa, Rogowa, Woźnik i Jaworza. Był to czas na zawiązanie wspólnoty i sprawy organizacyjne.

 

Sobotę rozpoczęliśmy od Mszy św. w kaplicy sióstr. Tego dnia odwiedziliśmy kościół Wniebowzięcia NMP, gdzie odśpiewaliśmy Godzinki ku czci Matki Bożej oraz zapoznaliśmy się z historią przybycia sióstr do Poręby. Następnie wysłuchaliśmy konferencji s.M Laurety Turek pt.: „Charyzmat - dar, łaska, posłanie”. Po obiedzie wyruszyliśmy do Leśnicy, aby odwiedzić cmentarz parafialny i groby pierwszych służebniczek. Udaliśmy się również do klasztoru, gdzie towarzyszyła nam s.M. Wirgilia, która przybliżyła dzieje Zgromadzenia i odwiedzanego miejsca. Odmówiliśmy z siostrami Koronkę do Bożego Miłosierdzia i nawiedziliśmy cmentarz. Później pojechaliśmy jeszcze do sanktuarium na Górę św. Anny. Po kolacji odbyło się spotkanie wspólnotowe ze śpiewami i quizami o bł. Edmundzie.


W niedzielny poranek zgromadziliśmy się przy stole Pańskim, aby celebrować Eucharystię. Po śniadaniu wysłuchaliśmy wykładu s.M. Laurety na temat: Bł. Edmund człowiek Biblii. Siostra na podstawie kazania ks. Antoniego Brzezińskiego wygłoszonego na okoliczność pogrzebu Edmunda Bojanowskiego w Jaszkowie, przybliżyła biblijne postacie, które zestawił z Bojanowskim ks. Antoni.


Adoracja Najświętszego Sakramentu pozwoliła na chwilę skupienia i rozmowy z Panem Jezusem, podziękowania Mu za przeżyty czas. Spotkanie przy źródle prowadziła s. M. Laureta Turek, za co jej serdecznie dziękujemy. Towarzyszyła nam również s. M. Patrycja Grodzieńska. Zarówno jej, jak i Siostrom z domu w Porębie wyrażamy wdzięczność za przygotowanie zjazdu i gościnę.

 

Katarzyna Koza