Spotkanie sióstr odpowiedzialnych za „Rodzinę bł. Edmunda"
Spotkanie sióstr odpowiedzialnych za „Rodzinę bł. Edmunda

W piątek 14 lutego 2014 r.rozpoczęło się spotkanie sióstr asystentek „Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego” w Starej Wsi.

 

Był to czas pogłębienia formacji duchowej, której towarzyszyły konferencje o. Marka Iglot SJ. Wyjaśniał, czym jest formacja duchowa – „To uczenie się Jezusa od samego Jezusa w sensie nabywania Jego uczuć, aż Jezus w pełni ukształtuje się w nas”. Konferencje głoszone na auli Zgromadzenia rozpoczął od słów Testamentu naszego O. Założyciela, by wskazać na tożsamość służebniczki, którą powinna cechować pokora i prostota. W dalszej części mówił o związkach błogosławionego Edmunda z Jezuitami i postawił pytanie, czy był wpływ o. Teofila Baczyńskiego SJ na duchowość Edmunda? Druga konferencja dotyczyła wartości ewangelicznych związanych z prostotą. Mówił, co pomaga w doskonaleniu się w prostocie, a co utrudnia i czego trzeba się wystrzegać. W zakończeniu postawił nam krótkie pytanie: - „Jak robimy to, co robimy, czy na chwałę OJCA ?”


Odbyło się także spotkanie z sM. Stellą Kuś, by usłyszeć czym jest Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego dla Zgromadzenia i Kościoła, jak ją powołać i prowadzić w ich przypadku. Liczne pytania sióstr potwierdziły przeświadczenie, że autentycznie wiele Sióstr Służebniczek Starowiejskich jest zainteresowanych powołaniem wspólnot Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego przy swoich placówkach. Po krótkiej przerwie nadszedł czas na wykonanie programu formacyjnego sióstr asystentek Zgromadzenia śląskiego, na jaki zostały zaproszone Siostry Służebniczki Starowiejskie. Podsumowałno cały miniony rok kalendarzowy w oparciu o relacje sprawozdawcze wszystkich grup i wspólnot Stowarzyszenia. Przekazano informacje o zaplanowanych wydarzeniach i uroczystościach Roku Bł. Edmunda, które zamierzamy przeżyć wspólnie. To spotakanie uświadomiło na nowo, jak wiele zależy w życiu apostolskim wspólnoty lokalnej od naszego zaangażowania.


sM. Stella Kuś