Spotkanie w „Świętej Puszczy”
Spotkanie w „Świętej Puszczy”

W dniach 26-28.04.2024 r.,

w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej

„Święta Puszcza”,

odbyło się spotkanie formacyjne

dla sióstr asystentek Stowarzyszenia

„Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”.

 


Spotkaniu przewodniczyli: ks. prałat dr Robert Ogrodnik i s. wikaria generalna M. Anita Hoffman. S.M. Anita podczas spotkania organizacyjnego przedstawiła nam program dni skupienia. Dzień sobotni, który zbiegł się z 10. rocznicą kanonizacji wielkiego Polaka św. Papieża Jana Pawła II, rozpoczęłyśmy Godzinkami ku czci Matki Bożej, adoracją i brewiarzem. Na kazaniu podczas Mszy Świętej, Ksiądz Prałat wskazał, jak formacja religijna powinna prowadzić od wiary w Boga do uwierzenia Bogu. Na I Konferencji poruszany był ważny temat „zdrowej i chorej pobożności”. Ks. Prelegent szeroko przedstawił elementy zdrowej pobożności, gdyż ich właściwe rozumienie służy poprawnej formacji zakonnej oraz członków Stowarzyszenia.


Po południu zwiedzałyśmy ruiny starego zamku z czasów króla Kazimierza Wielkiego. Po ciekawym spacerze historycznym wsłuchiwałyśmy się w słowa kolejnej konferencji, podczas której Ks. Prałat przeniósł nas duchowo do maryjnej szkoły wiary i służby według Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Wskazał na dwa filary duchowości naszego Założyciela: Eucharystię i Matkę Bożą. Prelegent podkreślił, by w towarzyszeniu członkom Stowarzyszenia sięgać nade wszystko do nauki Kościoła, odnoszącej się do kultu Matki Bożej – adhortacji papieża Pawła VI: „Marialis Cultus” oraz do źródeł, jakie pozostawił po sobie Ojciec Edmund. Dzień zakończył się pogodnym wieczorem, który pogłębił poczucie wspólnoty.


Niedzielny poranek rozpoczęłyśmy spotkaniem w kaplicy na adoracji i modlitwie brewiarzowej. Podczas homilii kapłan podkreślił ważność trwania w Jezusie, które warunkuje owocne animowanie wspólnoty. Wskazał na nasze zadania dynamizowania apostolstwa do miłości czynem i słowem.


W podsumowaniu dwudniowego spotkania s.M. Anita przedstawiła główne zmiany w znowelizowanym Statucie Stowarzyszenia, który został zatwierdzony „ad experimentum” na 5 lat przez arcybiskupa katowickiego Adriana Galbasa SAC. Miałyśmy również możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i uwag w prowadzeniu grup Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego.


Spotkanie formacyjne asystentek Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego było dla nas ubogaceniem duchowym i radością bycia we wspólnocie.


s.M. Anuncjata Kusz