Wyprawa misyjna do Czadu – Mundu
Wyprawa misyjna do Czadu – Mundu

Grupa sióstr Regionu Afrykańskiego udała się do Czadu na spotkanie z rodziną naszej pierwszej siostry pochodzenia czadyjskiego M. Grâce Meussemde Toïdom oraz na Mszę św. dziękczynną za jej powołanie i pierwsze śluby. Profesję zakonną w naszym Zgromadzeniu siostra M. Grâce złożyła w Kamerunie, w Ngaoundéré, dnia 12 września 2021 roku.

 

Dla nas to pierwsza wyprawa do Czadu, gdzie czekało nas wiele niespodzianek. Było to odkrywanie kultury i zwyczajów naszych sąsiadów za granica. Z braku pojazdów trzeba było wsiąść na samochód przewożący towary. Byłyśmy przygotowane do niewygód drogi, toteż łatwo było nam przebyć karkołomne odcinki tej podróży. W mieście Kelo czekała nas niespodzianka – piękna droga asfaltowa prowadząca do Mundu. Mimo zmęczenia z radością przemierzałyśmy kolejne kilometry. Do celu dojechałyśmy o godz. 22.00.

 

W czasie trwającej podróży

 

Prosper, rodzony brat siostry Grâce, zarezerwował dla nas pokoje w domu przyjęć gości i misjonarzy prowadzonym przez tamtejsze siostry. Po spokojnej nocy dzień rozpoczęłyśmy Mszą św. w katedrze. Następnie po śniadaniu rozpoczęły się wizyty i spotkania zaplanowane wcześniej. Naszym głównym celem było spotkanie z Rodzicami i rodziną siostry Grâce. W jej domu oczekiwano nas ze szczerą i serdeczną gościnnością. Poszerzona, licznie zebrana rodzina, przywitała nas z rytuałami gościnności: wodą i owocami z Czadu, a po spotkaniu miał miejsce tradycyjny posiłek: sos z bulem. Serdeczna atmosfera rodzinna i radość ze spotkania towarzyszyły nam przez cały czas pobytu.

 

 

Wraz z rodzicami i ciociami s.M. Grâce

 

 

W niedzielę uczestniczyłyśmy we Mszy św. w parafii rodzinnej pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po Eucharystii spotkałyśmy się z młodzieżą, by podzielić się pięknem powołania do życia poświęconego Bogu. Nasze świadectwa i pytania, ze strony młodych, wypełniły spotkanie. Siostra M. Grâce była nam przewodniczką, tłumaczem i wspaniałą gospodynią na swojej rodzimej ziemi. Dzięki niej poznawałyśmy nowe zwyczaje i kulturę Czadu. W niedzielę po spotkaniu z młodzieżą kontynuowałyśmy wizytę w rodzinie, gdzie przybyła dalsza jej część, by spotkać s.M. Grâce i przybyłe z nią siostry. Rodzina bardzo interesowała się naszym życiem, Zgromadzeniem, naszą pracą i tym wszystkim co nas dotyczy. Spotkanie było bardzo dynamiczne i ożywione wieloma pytaniami. Zakończyłyśmy je wspólnym posiłkiem.

 

 

 Spotkanie z młodzieżą

 

W poniedziałek przed południem oczekiwał nas ks. bp diecezji Mundu - Joachim Kouraleyo Tarounga. Z wielką radością nas powitał, podkreślając wymiar misyjny i wspólnotowy naszej obecności w Czadzie. Dziękował za przyjęcie s.M. Grâce do Zgromadzenia jak również za nasze przybycie do jej rodziny. Podkreślił, że nasza podróż to wyraz naszej troski o s.M. Grâce, o poznanie jej kultury i rodziny. Po południu ks. bp Joachim przewodniczył uroczystej Eucharystii dziękując za powołanie i profesję s.M. Grâce, za jej rodzinę i za nasze Zgromadzenie. W homilii ks. Biskup zaznaczył aspekt misyjny powołania s.M. Grâce mówiąc, że diecezja Mundu może się cieszyć swoją dojrzałością, gdyż wysłała pierwszą misjonarkę do Kamerunu w osobie s.M. Grâce. Zachęcił młodych do jej naśladowania i do pójścia za Chrystusem drogami życia zakonnego i kapłańskiego. Msza św. była ożywiona śpiewem w języku rodzimym, tańcami i procesją z darami ofiarnymi. Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. A dla nas nadszedł czas podziękowań i pożegnania.

 

 

Nasza pielgrzymująca wspólnota wraz z ks. Biskupem

 

Ta wyprawa, była wypełniona modlitwą oraz pięknymi spotkaniami. Był to czas bogaty w nowe doświadczenia i łaski. Dziękowałyśmy Rodzicom i całej rodzinie za tak piękne przyjęcie nas i serdeczność i prawdziwą, szczerą gościnność. Był to czas i wielkiej dobroci Bożej. Pan czuwał nad nami i szczęśliwie przyprowadził do domu. Niech będzie uwielbione Jego Imię. Chwała Panu! Szczególne podziękowania za modlitwę adresujemy do Wielebnej Matki Generalnej i wszystkich Sióstr, które nam towarzyszyły duchowo.

 

Pozdrawiamy serdecznie
Z Kamerunu