Z podróży Matki Generalnej do Kamerunu
Z podróży Matki Generalnej do Kamerunu

 

Podróż naszej Matki Generalnej i sióstr towarzyszących trwa nadal. Poniżej krótka relacja:

 


We wtorek 09.02.2021 r.  przeżywałyśmy Dzień Życia Konsekrowanego. Uczestniczyłyśmy w jego obchodach w archidiecezji Garoua - w kościele pod wezwaniem św. Piotra. Liturgii przewodniczył ks. abp Faustin Ambassa należący do Zgromadzenia Niepokalanego Serca Maryi, który z ramienia Episkopatu Kamerunu jest odpowiedzialny za sprawy życia konsekrowanego. Wśród uczestników byli ojcowie, bracia i oczywiście siostry różnych wspólnot zakonnych posługujących na terenie diecezji Garoua. Wraz z Matką Generalną i z siostrami jej towarzyszącymi w podróży, były obecne siostry z Domu Regionalnego z Figuil oraz siostry z Tcholliré i Mandama.

 

 

 

 

 

 

I jeszcze kilka innych utrwalonych wspólnych chwil:

 

 

Przed kaplicą

 

 

 Przyjazd do Figuil

 

 

 

 Figuil. Matka Generalna, Siostry i Członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojaanowskiego

 

 

 

 

 

 W czasie spotkania ze wspólnotą Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego

 

 

W kaplicy, w czasie Eucharystii

 

 

 

 

 

 Przedszkole w Tchollire

 

 

 

 

 Pierwszy etap podróży