Dni Źródła w Porębie
Dni Źródła w Porębie

W dniach od 22 do 24 października 2021 r.odbyła się kolejna edycja „Dni Źródła” w kontekście 150-tej rocznicy narodzin dla nieba bł. Edmunda Bojanowskiego pt: „Z ziemi ku niebu”. Poprowadziły ją: s.M. Wirgilia Bogatka i s.M. Laureta Turek. Spotkania były prowadzone w oparciu o wznowioną pozycję wspomnień o bł. Edmundzie Bojanowskim - „Pozostanie Miłość”.

 

 

Szczególnymi „gośćmi” tego spotkania byli: ks. Antoni Bonifacy Brzeziński - filipin ze Świętej Góry oraz ks. Stanisław Gieburowski, proboszcz z Górki Duchownej. Dzięki dostępności do źródeł historycznych, szczególnie DziennikówKorespondencji bł. Edmunda Bojanowskiego, w nowym świetle odkrywałyśmy duchowe bogactwo najbliższych współpracowników i przyjaciół naszego Ojca Założyciela.

 

W ramach spotkania nawiedziłyśmy cmentarze naszych sióstr znajdujące się w Leśnicy i na Górze św. Anny, gdzie wzięłyśmy udział w nabożeństwie różańcowym.

 

Cieszymy się doświadczeniem tego czasu i wyrażamy wdzięczność Siostrom posługującym w naszym Domu Macierzystym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP – Śląskich w Porębie za troskę o przekazanie dziedzictwa Ojca Założyciela dla następnych pokoleń.


Każda z sióstr biorąca udział w spotkaniu, wyraża wdzięczność Zgromadzeniu i prowadzącym Siostrom za kontynuowanie tej formy zgłębiania historii i duchowości.

 

 

 

 

Niektóre z nas dzielą się osobistym przeżyciem: 

 


Były to dni wzbogacenia mojej wiedzy, wiary, głębszej refleksji nad moją tożsamością duchowej córki błogosławionego Edmunda.

 

 

Czas spędzony tutaj ubogacił mnie, pomógł mi na nowo odkryć wielkość i piękno O. Edmunda, który z każdym dniem staje się dla mnie jak dobry Ojciec.

 

 

Ten czas pozwolił mi spojrzeć na bł. Edmunda jak na zwykłego, choć nie zwykłego człowieka. Przyjaźnie, które go łączyły z kapłanami, były wyrazem zwykłej potrzeby ludzkiego serca, a zarazem obrazem jak Bóg prowadził bł. Edmunda, stawiając na drodze takich, a nie innych ludzi.

 

 

Czas spędzony tutaj pomógł mi inaczej spojrzeć na osobę naszego Ojca Założyciela, jeszcze bardziej go pokochałam i zrozumiałam, że jest dla mnie Ojcem.

 

 

„Wszystko w nim: obyczaje, mowa, uczynki były naznaczone religijnem przekonaniem, a niektóre z cnót jego, jako to: miłosierdzie, i cierpliwość w znoszeniu przeciwności, dochodziły stopnia heroizmu” (Pozostanie Miłość str. 18-19) Siostrom, które poprowadziły nas na spotkanie z jakże żywym i obecnym bł. Edmundem – słowa wdzięczności. Tobie – Założycielu – najskromniejszy, za świadectwo życia i inspirację na dalszą drogę, za Twoją cierpliwość w znoszeniu przeciwności – dziękuję.

 

 

Ojcze Edmundzie spójrz i błogosław nam, Twoim śladem chcemy iść wraz. W świat miłość, prostotę, służbę poniesiemy…

 

 


Poznaję, kocham i chcę naśladować gorliwiej i wierniej.

 

 


Spotkanie przy Źródle pozwoliło mi odkryć relacje przyjacielskie naszego Założyciela z kapłanami oraz z innymi osobami. Na nowo odkryłam Jego prostotę i Miłość, którą sam żył i której uczył siostry.

 

 


Piękny czas przeżyty w duchu Ojca Założyciela, zgłębienie wiedzy i rozpalenie miłości ku Niemu.

 

 

Gdy spotkanie "Dni Źródła" dobiega końca, zawsze powracam do codziennej rzeczywistości -  jakby z nową wewnetrzną siłą. Za każdym razem uświadamiam sobie, że WARTO!!! Warto służyć w prostocie i bezinteresownej miłości. Warto... bo zostałyśmy "zrodzone" w Duchu Świętym! Ojcze Edmundzie - DZIĘKUJĘ! Dziękuję także Wam, Drogie Siostry za Wszpólnotę i za... SIOSTRZANĄ ATMOSFERĘ PRAGNIENIA... I ROZPALANIA DUCHOWEGO OGNIA!

 

 

Opracowanie relacji:

 s.M. Miriam Kłąb i s.M. Michalina Daniel