MAŁY MARATON MODLITEWNY - 150 GODZIN
MAŁY MARATON MODLITEWNY - 150 GODZIN

 

 Każda rocznica związana z naszym Założycielem pobudza nas do wdzięczności Bogu za dar Jego osoby i charyzmatu. Pragniemy przygotować się do tej rocznicy poprzez modlitwę i konkretne zaangażowanie. Jedna z duchowych inicjatyw to: MAŁY MARATON MODLITEWNY - 150 GODZIN modlitwy uwielbienia i dziękczynienia Bogu za dar Założyciela.

 

 

”STARTUJEMY” 7 czerwca br. od godziny 6.00,

„META”13 czerwca br. o godzinie 12.00,

w rocznicę beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego.

 

Arkusz kalkulacyjny (dostępny w sekretariacie prowincji w Katowicach-Panewnikach) z wypisanymi godzinami jest już wypełniony!

 

 

Zachęcamy, aby każdy,

kto pragnie duchowo włączyć się w tę inicjatywę,

trwał wraz z nami w uwielbieniu i dziękczynieniu!

 

 

Siostry Służebniczki

Prowincji

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny