Przy Źródle w Porębie
Przy Źródle w Porębie

Przygotowanie do 150 rocznicy śmierci naszego bł. Ojca Założyciela rozpoczęłyśmy w marcu pierwszym z czterech proponowanych spotkań przy Źródle w Porębie. Podjęłyśmy ambitną , a zarazem prostą formę naszych spotkań. Założyłyśmy sobie, że każde spotkanie będzie skupiało nas wokół innej tematyki, zawsze stawiając w centrum uwagi naszego bł. Ojca Założyciela.

 

Na pierwsze spotkanie przybyły do Poręby siostry ochroniarki i siostry z domów dziecka, na kolejne w kwietniu przyjechały siostry katechetki , a później w maju i czerwcu siostry pracujące wśród chorych i wszystkie pozostałe. Miałyśmy wspaniałych prelegentów, bo były nimi nasze siostry, które w przeciągu ostatnich 30 lat pisały prace magisterskie na tematy związane z osobą i dziełem zainicjowanym przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Spotkania były wielkim dzieleniem się i wspólnym odkrywaniem bogactwa treści jakie posiadamy o naszym bł. Założycielu. Wsłuchiwałyśmy się na nowo w słowa naszego bł. Ojca Edmunda, pochylałyśmy się nad przesłaniem jakie pozostawił nam przez przykład swojego życia oraz odkrywałyśmy wspólnie ślady Ewangelii pozostawione w dziele ochronkowym, w posłudze chorym i ubogim. Z zadumą i wdzięcznością śledziłyśmy ostatnie godziny życia bł. Edmunda czytając relację matki Elżbiety Szkudłapskiej.

 


Dwudniowy pobyt w Porębie w klimacie wzajemnego poszukiwania, modlitwy, wsłuchiwania się i dzielenia pozwolił nam doświadczyć siostrzanej jedności i radości. Dziękuję wszystkim Siostrom, które z zaangażowaniem podjęły zaproszenie i przyjechały do Poręby. Dziękuję również tym Siostrom, które nas w Porębie gościnnie i serdecznie przyjmują i w imieniu wspólnoty sióstr w Porębie i w Leśnicy zapraszamy gorąco do odwiedzenia tego miejsca, skąd z błogosławieństwem ks. bp. H. Forstera rozeszłyśmy się na cały Śląsk i dalej.

 

s.M. Wirgilia Bogatka